Werkwijze TVM bij bergingen

In dit bericht leest u de huidige situatie en welke gevolgen dit heeft voor u als klant van TVM.

vrijdag 15 januari 2016

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft TVM verzekeringen per 27 november 2014 de samenwerking met Bergingsbedrijf Joh. van der Zand B.V. opgeschort en vervolgens beëindigd vanwege een verdenking van fraude.

Bergingsnota’s van Van der Zand niet verzekerd

De samenwerking tussen TVM verzekeringen en Bergingsbedrijf Joh. van der Zand B.V. is beëindigd.
Dat betekent automatisch dat nota's van Bergingsbedrijf Joh. van der Zand B.V. niet langer voor vergoeding in aanmerking komen. Ook niet als deze nota’s via een verzekerde bij TVM ter vergoeding worden ingediend.

Samenwerking met Wielsma

Uiteraard bieden wij u als klant van TVM een goed alternatief. Een berger die past bij de hoge kwaliteit van dienstverlening waar TVM voor staat. Per 2015 heeft TVM daarom een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Wielsma Internationale Autoservice B.V. te Apeldoorn. Bergingsopdrachten worden door TVM dan ook aan Wielsma uitbesteed. Wielsma geldt voor TVM als leidende en coördinerende berger bij bergingen voor TVM-verzekerden.

Uitspraak in kort geding

TVM was genoodzaakt de samenwerking te beëindigen. De opschorting van de samenwerking is in kort geding door Van der Zand aangevochten. Ook in hoger beroep heeft de rechter geoordeeld dat de verdenking van fraude een zwaarwegende reden is om de samenwerking met Van der Zand blijvend opgeschort te houden. Inmiddels is de samenwerkingsovereenkomst opgezegd. Op dit moment loopt nog een civiele procedure waarin TVM verzekeringen een schadevergoeding vordert.
Per 1 juni 2015 is Bergingsbedrijf Joh. van der Zand B.V. overgenomen. Dit verandert niets aan het opschorten en beëindigen van de samenwerking.

Bergingsopdrachten via TVM schade-alarmnummer

Uitsluitend bergingskosten die met toestemming van TVM verzekeringen zijn gemaakt, zijn verzekerd onder de polis. De berging zal dan uitgevoerd of gecoördineerd worden door Wielsma.
TVM verzekeringen vraagt u nadrukkelijk om voor bergingsopdrachten te bellen met het nummer van het TVM schade-alarmnummer:

+31 (0)528 29 29 11

CMV-bergingen

Bij het voor- en natransport bij bergingen die via het Centraal Meldpunt Vrachtautobergingen (CMV) binnenkomen, geldt ook dat Wielsma voor de coördinatie wordt ingeschakeld. Het CMV is verzocht Wielsma te benaderen als het voertuig bij TVM is verzekerd.