Menu

Antwoord op al uw vragen

In het nieuwe Mijn TVM is een stuk gebruikersbeheer toegevoegd, waarin u aan verschillende mede-werkers verschillende rechten kunt geven ten aanzien van de functionaliteiten. U kunt:

 • wijzigingen doorgeven wat betreft rijdend materieel
 • uw verzekeringsdocumenten raadplegen
 • feedback geven.
 • uw verzekeringen raadplegen
 • schades melden
 • schadedossiers inzien

Ga naar Mijn TVM

In eerste instantie is het nieuwe Mijn TVM alleen vrij gegeven voor de directe, zakelijke, Nederlandse relaties. Andere “doelgroepen” zullen gefaseerd toegang krijgen tot het nieuwe Mijn TVM; de betreffende relaties ontvangen hier vanzelf bericht over.

Heeft u nog geen toegang tot de nieuwe Mijn TVM? Dan kunt u in de oude Mijn TVM inloggen.

Ga naar de oude Mijn TVM

Nee, maar uiteraard is de zorg en inkomen omgeving nog wel beschikbaar. U kunt hier op de bekende manier op inloggen, dus met uw oude gebruikersnaam en wachtwoord. Ook de 2 factor authenticatie werkt nog ongewijzigd.

Ga naar zorg en inkomen

De vernieuwde omgeving is te benaderen via https://mijn.tvm.nl, gebruikt hier met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord.  

Gebruikt u onze Zorg en inkomen-functies of bent u tussenpersoon? Dan kunt u de huidige omgeving  benaderen via https://mijntvm.nl. Om in te loggen dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren

Indien de activatielink niet werkt, kunt u contact met ons opnemen via:

(0528) 292 299

online@tvm.nl

Indien u uw inloggegevens bent vergeten, kunt u contact met ons opnemen via:

(0528) 292 299

online@tvm.nl

De hoofdgebruiker heeft toegang tot zijn beschikbaar gestelde bedrijven welke door TVM zijn geacti-veerd. De subgebruikers kunnen hier toegang tot krijgen zodra de hoofdgebruikers de bedrijven toe-wijzen aan de subgebruikers.

Ga naar Mijn TVM

We werken er hard aan om het mogelijk te maken dat de hoofdgebruiker zijn of haar e-mailadres kan aanpassen. Tot die tijd kunt u contact met ons opnemen via:

(0528) 292 299

online@tvm.nl

U kunt via de knop “Gebruikers” extra gebruikers toevoegen en/of verwijderen. Bij het toevoegen of wijzigen van een gebruiker is er de mogelijkheid om een bedrijf te activeren en hierna accountrechten aan toe te kennen.

Ga naar Mijn TVM

U kunt een account aanmaken door een e-mail te sturen naar online@tvm.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Naam
 • Functie
 • E-mailadres

Vraag een account aan

De hoofdgebruiker heeft alle rechten en kan aan iedere subgebruiker afzonderlijke rechten toekennen.

U kunt via uw profiel de notificatie instellingen wijzigen en aangeven dat u uw verzekeringsdocumen-ten ook per post wilt ontvangen.

Ga naar Mijn TVM

Dat kan. U kunt in Mijn TVM onder “Mijn gegevens” en “Notificaties” aangeven dat u de documenten niet uitsluitend digitaal wilt ontvangen. Dit betekent echter wel dat u alle verzekeringsdocumenten per post zult ontvangen.

Ga naar Mijn TVM

U vindt uw documenten onder de knop “Overzicht” onder het kopje “Verzekering”. Onderaan de pagi-na staan de verzekeringsdocumenten.

Ga naar mijn TVM

De e-mail met de aankondiging van nieuwe documenten sturen wij naar het door u opgegeven email-adres in Mijn TVM.

De volgende verzekeringsdocumenten worden in Mijn TVM aangeboden:

 • Polis
 • Nota
 • Internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) en
 • Bevestigingen van wijzigingen
   

U kunt in Mijn TVM onder “Mijn gegevens” en “Notificaties” de naam en het e-mailadres van de ont-vanger aanpassen.

Ga naar Mijn TVM

De documenten van MedewerkerTotaal staan, zoals u van ons gewend bent, ongewijzigd in het Zorg en Inkomen gedeelte van Mijn TVM.

Ga naar zorg en inkomen

Onder 'Verzekering' staat de knop 'Wijzigen'. Hier kunt u zaken wijzigen, toevoegen of verwijderen.

Ga naar Mijn TVM

Ja, u kunt iedere schade melden in Mijn TVM.

Ga naar Mijn TVM

Via Mijn TVM kunt u alle lopende en/of afgesloten schades inzien.

Ga naar Mijn TVM

Uw verzekeringsdocumenten ontvangt u veilig en op één plek in Mijn TVM. U raakt geen poststukken meer kwijt en u beheert uw verzekeringsdocumenten handig op één plek in Mijn TVM. U kunt uw verzekeringsdocumenten 24 uur per dag, zeven dagen per week raadplegen. Naast het gemak dragen we samen een steentje bij aan een beter milieu; het bespaart een hoop papier.
 

Alle zakelijke relaties in de wegtransport gevestigd in Nederland die rechtstreeks verzekerd zijn bij TVM (dus niet via een tussenpersoon) ontvangen hun verzekeringsdocumenten in Mijn TVM.
 

Ja, u ontvangt een e-mail als er nieuwe documenten voor u in Mijn TVM worden geplaatst. De e-mail met de aankondiging van nieuwe documenten sturen wij naar de hoofdgebruiker van Mijn TVM, tenzij u dit anders heeft ingesteld. Uw verzekeringsdocumenten zijn in Mijn TVM beschikbaar zodra de nieuwe versie van Mijn TVM wordt geïntroduceerd.

Ga naar Mijn TVM
 

Uw verzekeringsdocumenten zijn:

 • Uw polis(sen)
 • Uw groene kaart(en)
 • Uw nota(‘s)
 • Uw bevestiging(en) van uw wijziging(en)

Met de introductie van de nieuwe versie van Mijn TVM (in maart 2018) worden de verzekeringsdocumenten digitaal aangeboden in Mijn TVM en niet meer per post aangeboden. Wilt u de verzekeringsdocumenten toch per post ontvangen, dan kunt u dit in Mijn TVM instellen.