Jaarverslag

Elk jaar verschijnt er een jaarverslag voor Coöperatie TVM U.A. en TVM verzekeringen N.V. In deze verslagen wordt een duidelijk beeld gegeven hoe de organisatie het afgelopen jaar heeft gepresteerd. Door middel van het jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze leden. De jaarrekening en jaarverslag worden elk jaar gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Het jaarverslag van 2020 en eerdere jaren zijn op deze site te downloaden. 

Jaarverslagen - kantoor fontein | TVM verzekeringen