Coöperatie

TVM verzekeringen is ontstaan door het bundelen van een gezamenlijk belang. Een aantal transportondernemers besloot in 1962 tot de oprichting van een eigen verzekeraar. Ze legden ieder een deel van het waarborgkapitaal in, om op die manier samen de risico’s te kunnen dragen. Hieraan ontleent TVM haar bestaansrecht.

60 jaar TVM

Het collectieve belang voor de leden staat voorop

TVM verzekeringen biedt verzekeringen en diensten voor de logistiek en het transport over de weg en over water. Onze verzekerden zijn eigenlijk onze aandeelhouders, aan hen leggen we verantwoording af.

TVM heeft een coöperatieve structuur. Het gaat bij een coöperatie niet om het realiseren van zoveel mogelijk winst. Het coöperatieve bedrijf moet economische continuïteit hebben en dus winstgevend zijn. Winst maken is daarmee voor de coöperatie TVM een middel, geen doel. Het collectieve belang van de leden staat voorop. De leden-verzekerden van TVM kunnen een actieve en betrokken rol spelen in het bepalen van het beleid van de TVM groep.