Overslaan en naar de inhoud gaan

Ledenraad

De Ledenraad is een vertegenwoordiging van de leden van TVM, waaronder kleine vervoerders, grote internationale transportondernemers en ondernemers in de binnenvaart. Het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Ledenraad werken nauw samen. Leden van de Ledenraad worden benoemt door de leden tijdens de Afdelingsvergadering. 

De Ledenraad heeft een aantal belangrijke taken. Hieronder leest u daar meer over en kunt u zien wie er in de Ledenraad zitten.

Ledenraad TVM | TVM verzekeringen

Wat doet de Ledenraad?

  • Klankbord bieden voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen met betrekking tot het ontwikkelen en toetsen van het beleid
  • Benoemen van een deel van de leden van de Raad van Commissarissen
  • Benoemen van een deel van de leden van het Bestuur
  • Vaststellen van de jaarrekening
  • Verlenen decharge voor het gevoerde beleid van het Bestuur en het toezicht van de Raad van Commissarissen
  • Goedkeuring verlenen aan wijzigingen in de Statuten en wijzigingen in de profielschets van de Raad van Commissarissen
  • Benoemen van de externe accountant
  • Goedkeuring verlenen aan het kapitaalbeleid

Maak kennis met de Ledenraad

Drenthe 

Flevoland / Overijssel

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord-Brabant

Noord-Holland

Utrecht

Zeeland

Zuid-Holland