Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorkom ladingschade:
uw persoonlijk preventie­advies

Vanuit onze praktijkervaring zien we dat veel ladingschades voorkomen kunnen worden. Wij helpen u om deze schades te verminderen. Onze ladingspecialisten gaan met u in gesprek en zorgen ervoor dat u zelf weet wat u aan ladingpreventie kunt doen. We bieden hulp en advies en maken u bewust van de risico's zodat u weet waar u  aanpassingen kunt doen in uw processen om ladingschade te voorkomen en te verminderen. 
Meer weten? Maak een afspraak voor een preventieadviesgesprek.


Preventieadvies aanvragen

ladingschade voorkomen | TVM verzekeringen

Ladingschade voorkomen: gezamenlijke verantwoordelijkheid

Graag kijken wij met u naar de manier waarop u uw lading vervoert. We brengen samen in kaart waar de risico's en de meeste problemen zitten. Dan kijken we niet alleen naar landingschade, maar ook naar verstoring van logistieke processen. 


Als we hier een goed beeld van hebben, stellen we een advies op en proberen we de discussie op gang te krijgen door op verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en consequenties te wijzen. We onderzoeken verschillende gebieden die invloed kunnen hebben op dit advies. Denk hierbij aan aansturing van planners, chauffeurs, loodspersoneel, maar ook het management en de operationele aansturing. Alles om te zorgen dat u probleemloos en schadevrij uw vervoersopdracht kunt uitvoeren. 

Op welke punten adviseren we u

 1. Als de contractuele verhoudingen tussen opdrachtgever en vervoerder en/of charter niet helder of onvolledig zijn 
 2. Als wij ontwikkelingen in de markt zien, die van invloed kunnen zijn op uw bedrijfsprocessen (in het algemeen of specifiek voor uw bedrijf)
 3. Als wij constateren dat er bij u iets niet goed gaat wat schade betreft op basis van uw schadecijfers
 4. Als u constateert dat er iets niet goed gaat: problemen met opdrachtgevers, (wurg)contracten, oplopende schadelast of omgaan met veranderende regelgeving

Waar hebben we het dan over? 

 • We kijken samen met u naar de verpakking van de zending. Heeft de verlader de lading transportwaardig aangeleverd?
 • Wij gaan met u in gesprek over het gebrek aan bewaakte parkeerplaatsen. Wat betekent dat, wat zijn de consequenties als je niet bewaakt parkeert. U krijgt tips en trucs over de beveiliging van de lading
 • Wat komt er te kijken bij het uit charteren van vracht, digitale vrachtuitwisseling. En welke instructies horen daarbij
 • Wat mag een opdrachtgever van een vervoerder verwachten? U krijgt hier duidelijke informatie over
 • We nemen samen met u de contracten door om contractuele issues te vermijden. We waarschuwen voor afwijkende contracten.
 • Wat houdt de controleverplichting voor chauffeurs in? We geven advies over hoe je vrachtbrieven kunt invullen en wijzen op de gevolgen van niet goed controleren en het maken van voorbehouden
 • Extra aandachtspunten bij exceptioneel, tank/bulk, koel/vries, HACCP, groupage etc
 • We helpen u om bewust te worden van de risico's en geven u tips zodat u deze risico's zelf beter kunt inschatten

Elk transport heeft zijn eigen kenmerken

De wereld van lading is complex, ieder transport heeft zijn eigen kenmerken en u krijgt hiervoor een specifiek advies. We maken u ervan bewust dat iedere vorm van transport haar eigen eigenaardigheden heeft waar we eventueel verder op in kunnen zoomen. Het vervoeren van een pallet tomaten, een doos met I-pads, een bulkvracht veevoer, een bouwkraan of een rol glaswol verschilt uiteraard van elkaar. Ook maakt het uit of u de lading rechtstreeks van de leverancier komt of dat er via meerdere hubs wordt vervoerd. Of dat er via de ferry of met luchtvracht, met eigen auto’s of met charters wordt vervoerd. Elk transport is anders.

Wij kunnen u goed helpen om schade aan uw lading te voorkomen. Om tot een goed advies te komen, gaan we graag met u in gesprek. Met uw input zorgen wij voor een persoonlijk ladingadvies.

Knelpunten ladingschade in kaart

Om een goed advies te geven, brengen we met u de knelpunten in kaart. Ook krijgt u inzicht waar u kunt bijsturen om ladingschade te voorkomen en om processen beter, makkelijker en plezieriger te kunnen laten verlopen. Wij kunnen daar ook een rol in nemen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u.

Wij helpen u om schade aan uw lading te voorkomen. We geven u handvaten over hoe u lading- en transportissues kunt oppakken en kunt inbedden in uw bedrijfssystemen. 

Maak hier een afspraak voor een persoonlijk preventieadvies

Preventieadvies aanvragen