Overslaan en naar de inhoud gaan

Fraudebeheersing

Wat TVM verstaat onder fraude en wat er gebeurt als we het vermoeden van fraude hebben.

beheersing fraude recht

Niemand zit te wachten op fraude. Wij als organisatie, u als klant of schadelijdende partij ook niet. Wij werken op basis van vertrouwen, maar voeren een actief beleid ter voorkoming, signalering en afhandeling van fraude. Wij doen geen zaken met personen, instellingen of bedrijven die activiteiten ontplooien die wettelijk verboden zijn. TVM verzekeringen volgt hierbij het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Waar we spreken over TVM en TVM verzekeringen, bedoelen we ook de dochterbedrijven.

Fraude: definitie en voorbeelden

Bij fraude gaat het om het doelbewust benadelen van de verzekeraar. Dit is wat we er onder verstaan:

 • Fraude is wanneer een verzekerde opzettelijk bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst de verzekeraar probeert te misleiden en/of misleidt, met als doel een een uitkering of prestatie te ontvangen zonder dat er recht op die uitkering of prestatie bestaat.
 • Fraude is ook: ervoor zorgen dat een ander geen vergoeding of prestatie krijgt waarop die ander wel recht heeft.
 • Een verzekerde kan fraude plegen, maar een wederpartij in een schadezaak ook.
 • Fraude kan ook vanuit TVM zelf worden gepleegd. Dan spreken we van interne fraude.


Voorbeelden waarbij TVM maatregelen treft of aangifte doet van fraude:

 • Het veranderen van bedragen op aankoopfacturen.
 • Een opzegging door een andere verzekeraar niet vermelden.
 • Niet juist vertellen wat er is gebeurd.
 • Meer vorderen dan de geleden schade.


De criteria voor het doen van aangifte zijn vastgelegd in een Convenant aanpak verzekeringsfraude. Dit convenant is gesloten tussen het Openbaar Ministerie en het Verbond van Verzekeraars. Hierbij overleggen wij regelmatig met het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars.

Vermoeden van fraude

Bij een vermoeden van fraude voert TVM verzekeringen een feitenonderzoek uit. Daaropvolgend kan ook een persoonlijk onderzoek worden uitgevoerd. Daarbij volgt TVM de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars.

 • Constateren wij fraude, dan laten we u dat weten in een persoonlijk gesprek, een brief of e‑mail. U kunt daar dan mondeling of schriftelijk op reageren voordat wij maatregelen nemen
 • Als de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek dat verlangt, stellen wij u vooraf of achteraf op de hoogte van het onderzoek.

Maatregelen bij fraude

 • Niet betalen, laten terugbetalen: een gevorderde schade niet of slechts gedeeltelijk vergoeden of een ten onrechte uitgekeerde schade terug laten betalen.
 • De verzekering opzeggen, omdat het vertrouwen is geschaad. Dit geldt dan ook voor andere verzekeringen of diensten die bij ons zijn ondergebracht.
 • Als sprake is van gedeeltelijke fraude (partiële fraude), dan is het beleid van TVM om de gehele gevorderde schade niet uit te keren.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst. Deze uitsluiting geldt voor de TVM groep en haar dochters.
 • Melding van fraude aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit en de fraude registreren in het register van de Stichting CIS. Dit register wordt door vrijwel iedere verzekeraar geraadpleegd. Dit betekent dat de fraudeur tot een periode van maximaal 8 jaar lang geen nieuwe verzekeringen kan afsluiten of alleen tegen verzwaarde voorwaarden zoals hogere premies.
 • Aangifte bij de politie. We doen aangifte als sprake is van een redelijk financieel belang, als we willen dat de politie verder onderzoek doet, als we willen dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijke vervolging instelt, als we daardoor gestolen spullen terug kunnen krijgen, zoals gestolen pleziervaartuigen of auto’s, en als de politie daar om vraagt. We passen hierbij het Convenant aanpak verzekeringsfraude toe;.
 • Plaatsing op een interne incidentenlijst.
 • Doorbelasten van gemaakte (onderzoeks)kosten aan de fraudeur.

Deelname aan de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA), voor het verhalen van een standaard schadebedrag van € 532,-. SODA werkt samen met politie, justitie en het Verbond van Verzekeraars. De Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD) controleert of SODA haar werk goed uitvoert. In de Raad van Toezicht van de Stichting DAAD zitten de politie, het VNO/NCW en het Verbond van Verzekeraars, met ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Stichting DAAD heeft een onafhankelijke klachtencommissie.

Privacy

TVM houdt zich aan de bepalingen van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. U kunt meer lezen over het registreren van uw gegevens of het doorgeven van gegevens aan landelijke databanken in het privacystatement.