Overslaan en naar de inhoud gaan

MVO-beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat naast het realiseren van financiële doelstellingen (profit), TVM ook rekening houdt met het effect van haar activiteiten op het milieu (planet) én dat TVM oog heeft voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). TVM vindt het belangrijk om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Daarom heeft TVM een MVO-beleid ontwikkeld. 

TVM foundation - TVM verzekeringen

Vier pijlers

In het MVO-beleid van TVM zijn vier pijlers benoemd waarbinnen zowel de strategie als de uitvoering van het beleid is uitgewerkt.

  • Verantwoord verzekeren
  • Verantwoord beleggen
  • Verantwoorde bedrijfsvoering
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen


Zo zijn milieuzorg en goed werkgeverschap hierin verweven, is TVM selectief in de keuzes rondom beleggen en leveren we een bijdrage aan verschillende maatschappelijke initiatieven. 

Dit MVO-beleid wordt in alle bedrijfsprocessen verankerd en waar mogelijk doorontwikkeld.

TVM is partner van MVO Nederland, de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Als coöperatie heeft TVM een lange termijn visie, waarbij duurzaamheid belangrijk is.