Overslaan en naar de inhoud gaan

IT Hub: jong talent en IT-innovaties

TVM is onderdeel van de IT Hub, het IT-innovatieplatform voor bedrijven, studenten, onderzoekers en overheden. De IT Hub wil voor versnelling van de digitale transitie zorgen in Noord Nederland. Het is een community die organisaties klaar maakt voor de toekomst. "Via de IT Hub wil TVM jong IT talent boeien, uitdagen en binden en zien we voor ons ook een actieve rol binnen de community.", vertelt Jeroen Bos, lid van de projectgroep IT Hub.

Bouw van de IT Hub in Hoogeveen | TVM verzekeringen

Wat is de IT Hub?

De IT Hub is een samenwerkingsverband in Noord-Nederland waar business, kennis, innovatie en talent op het gebied van digitalisering bij elkaar gebracht wordt. De IT Hub is gevestigd in Hoogeveen en heeft als doel om innovatieve ontwikkelingen te versnellen die ervoor zorgen dat overheden, onderwijs, bedrijven, werkenden en werkzoekenden klaar zijn voor de toekomst. 

Digitalisering is een noodzaak

Om als Noord-Nederland toekomstbestendig te zijn is digitalisering een noodzaak. Er is een behoefte aan het toepassen en (door)ontwikkelen van nieuwe ideeën en digitale technologieën. Dit vraagt om expertise, samenwerking en carrièreperspectief in een aantrekkelijke regio. Daarom bundelen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden hun krachten TVM is één van de deelnemers van de IT Hub.

Waarom doet TVM mee aan de IT Hub?

Jeroen Bos is vanuit TVM lid van de projectgroep en legt uit waarom TVM meedoet aan dit initiatief: "Het doel van de IT Hub is om een lange termijn samenwerking te creëren, waar iedereen beter van wordt. TVM ziet ook dat het combineren dat het enorme kennis potentieel binnen de onderwijsinstellingen, de potentiële opdrachten binnen overheden en bedrijven en het delen van data kan leiden tot mooie innovatieve trajecten."

Praktijkervaring en nieuwe ontwikkelingen

"Binnen de IT Hub doen studenten praktijkervaring op en leren van TVM, doet TVM nieuwe kennis op en zitten we kort op de nieuwe ontwikkelingen", vertelt Jeroen. "Zo willen we als TVM jong IT talent boeien, uitdagen en binden en zien we voor TVM ook een actieve rol binnen de community." Verder is de IT Hub zelf ook een bron van opdrachten voor studenten. TVM is actief betrokken binnen de IT Hub om IT-talent te boeien en te binden.

IT Hub bij het station Hoogeveen

In maart 2022 is de bouw gestart van de IT Hub bij het station in Hoogeveen. In het gebouw van de IT Hub is het straks mogelijk om digitaal te werken, te netwerken, om innovatielabs te organiseren en een plek waar gewerkt kan worden aan student- en onderzoeksopdrachten.

TVM medewerkers omgeschoold

Er is veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven en de eerste concrete resultaten zijn al zichtbaar: via de IT Hub zijn de eerste nieuwe TVM medewerkers omgeschoold door Make IT Work, het omscholingstraject van de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast werken studenten en bedrijven samen om aan de hand van data de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de activiteiten van de IT Hub is geld beschikbaar gesteld vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe. 

Wie doen er mee aan de IT Hub?

De IT Hub is een initiatief van de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, kennisinstellingen en het regionale bedrijfsleven. De kennisinstellingen zijn verenigd in de Universiteit van het Noorden, een samenwerkingsverband dat onder andere digitalisering in Noord-Nederland bevordert. De IT Hub bestaat uit de koplopers TVM verzekeringen, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe. Verschillende bedrijven zoals Fokker stellen opleidingsplekken beschikbaar.