Corporate
Governance

De Corporate Governance Code bevat regels voor de verhoudingen tussen het Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven. TVM verzekeringen is weliswaar geen beursgenoteerd bedrijf, maar wil wel aan deze regels voldoen. 

Corporate Governance - kantoor fontein | TVM verzekeringen

Verantwoording en gedragscodes

In het verantwoordingsdocument legt TVM verzekeringen verantwoording af over de naleving en de wijze van toepassing van de principes en best practice-bepalingen.

Daarnaast voldoen we aan een aantal andere gedragscodes en hanteren we de volgende reglementen:

 

Het beloningsbeleid over de afgelopen jaren is te lezen in het Remuneratierapport 2020 (PDF).