Overslaan en naar de inhoud gaan

Arbeidsongeschiktheid: hoe pakt u het aan?

Er komt steeds meer wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid. Behoud van werk staat daarbij centraal. Maar hoe pak je dat als bedrijf aan? TVM leidt u door het doolhof.

Er komt steeds meer wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid. Behoud van werk staat daarbij centraal. Maar hoe pak je dat als bedrijf aan? TVM leidt u door het doolhof.

De verantwoordelijkheid om arbeidsongeschiktheid te voorkomen ligt volledig bij de werkgever, de werknemer moet uiteraard meewerken aan zijn re-integratie. Onze overheid blijft diverse financiële prikkels richting werkgevers en medewerkers geven om in te blijven zetten op behoud van werk. De kosten die daarmee zijn gemoeid kunnen behoorlijk oplopen. Zeker als behoud van werk niet lukt en de medewerker onverhoopt een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet aanvragen.

Financiële gevolgen voor uw bedrijf

Als ondernemer moet u het loon van uw arbeidsongeschikte medewerker gedurende maximaal 2 jaar doorbetalen. Binnen deze 2 jaar draagt u bij langdurig verzuim onder meer ook de kosten voor een arbeidsdeskundig onderzoek en de kosten voor de inzet van een re-integratiebedrijf (totaal tussen de 5000 en 8000 euro). Daarnaast zijn er nog de financiële consequenties van een eventuele WIA-uitkering. Afhankelijk van de loonsom van uw bedrijf kan dit tot enkele jaarsalarissen extra kosten. Ook bij werknemers met een tijdelijk contract geldt: als zij arbeidsongeschikt uit dienst gaan, worden de kosten van de Ziektewet en WIA voor een deel aan u doorberekend.

Financiële gevolgen voor uw medewerker

Ook uw medewerker heeft een financieel belang bij de inzet op behoud van werk. In veel situaties levert hij gedurende de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid al loon in en daarna nogmaals in geval van een WW- of een WIA-situatie. Bij een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid kan voor de medewerker een situatie ontstaan die onder bijstandsniveau ligt.

Tips voor inzet op behoud van werk

  1. Probeer te voorkomen dat uw medewerker uitvalt als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Ga preventief te werk en besteed aandacht aan de werkomstandigheden (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E) en aan de leefstijl van uw medewerkers.
  2. Besteed voldoende aandacht aan uw aannamebeleid; is de sollicitant de juiste persoon op de juiste plaats? Verricht daarom ook een aanstellingskeuring.
  3. Plan regelmatig functioneringsgesprekken. Check of uw medewerker nog ‘lekker in zijn vel zit’.
  4. Wordt uw medewerker toch arbeidsongeschikt? Blijf dan met elkaar in gesprek en denk in oplossingen.
  5. Is terugkeer in het eigen werk niet langer mogelijk, schakel dan tijdig een gespecialiseerd bureau in om uw medewerker te begeleiden naar een andere baan.
  6. Ontwikkel bijvoorbeeld een levensfasebewust medewerkersbeleid voor het behoud van het werkniveau en de gezondheid van de medewerker.

Heeft u vragen?

Verzuimbegeleiding en -advies rond het verzuim van uw medewerkers maakt als module deel uit van ons MedewerkerTotaal pakket. Meer informatie over deze module vindt u hier. Heeft u al een contract en heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling verzuimmanagement.

De TVM preventiedesk helpt u met praktische tips

Schade is altijd vervelend. Het kost tijd, geld en administratief gedoe. TVM begrijpt dat. De specialisten van de TVM preventiedesk helpen u graag om schade te voorkomen. Zij geven u inzicht in de risico’s en met hun praktische adviezen kunt u meteen zelf aan de slag. Want voorkomen is beter dan repareren.  

Ga naar de TVM preventiedesk voor tips en adviezen