Arbeidsongeschiktheid: hoe pakt u het aan?

Leestijd 2 minuten
Expert aan het woord | TVM verzekeringen
Jan Vaatstra Register arbeidsdeskundige verzuimmanagement
Bellen (+31 ) 06 51 00 66 19
Stuur een email j.vaatstra@tvm.nl

De verantwoordelijkheid om arbeidsongeschiktheid te voorkomen ligt volledig bij de werkgever, de werknemer moet uiteraard meewerken aan zijn re-integratie. Onze overheid lanceert de ene financiële prikkel na de andere richting werkgevers en werknemers om in te blijven zetten op behoud van werk. De kosten die daarmee zijn gemoeid kunnen behoorlijk oplopen. Zeker als behoud van werk niet lukt en de werknemer onverhoopt een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet aanvragen.

Financiële gevolgen voor uw bedrijf

Als ondernemer moet u het loon van uw arbeidsongeschikte werknemer gedurende maximaal twee jaar doorbetalen. Binnen deze twee jaar draagt u bij langdurig verzuim onder meer ook de kosten voor een arbeidsdeskundig onderzoek en de kosten voor de inzet van een re-integratiebedrijf (totaal tussen de 5000 en 8000 euro). Daarnaast zijn er nog de financiële consequenties van een eventuele WIA-uitkering. Afhankelijk van de loonsom van uw bedrijf kan dit tot enkele jaarsalarissen extra kosten. Ook bij werknemers met een tijdelijk contract geldt: als zij arbeidsongeschikt uit dienst gaan, worden de kosten van de Ziektewet en WIA voor een deel aan u doorberekend.

Financiële gevolgen voor uw werknemer

Ook uw werknemer heeft een financieel belang bij de inzet op behoud van werk. In veel situaties levert hij gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid al loon in en daarna nogmaals in geval van een WW- of een WIA-situatie. Bij een langdurige periode van arbeidsongeschiktheid kan voor de werknemer een situatie ontstaan die onder bijstandsniveau ligt.

Tips voor inzet op behoud van werk

  1. Probeer te voorkomen dat uw werknemer uitvalt als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Ga preventief te werk en besteed aandacht aan de werkomstandigheden (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E) en aan de leefstijl van uw werknemers.
  2. Besteed voldoende aandacht aan uw aannamebeleid; is de sollicitant de juiste persoon op de juiste plaats? Verricht daarom ook een aanstellingskeuring.
  3. Plan regelmatig functioneringsgesprekken. Check of uw werknemer nog ‘lekker in zijn vel zit’.
  4. Mocht uw werknemer toch arbeidsongeschikt worden, blijf dan met elkaar in gesprek en denk in oplossingen.
  5. Is terugkeer in het eigen werk niet langer mogelijk, schakel dan tijdig een gespecialiseerd bureau in om uw werknemer te begeleiden naar een andere baan.
  6. Ontwikkel een ouderenbeleid voor het behoud van het werkniveau en de gezondheid van de werknemer.

Heeft u vragen?

De professionals van het Expertisecentrum en de afdeling Verzuimmanagement van TVM helpen u graag verder.