TVM rechtshulp scoort prima

Leestijd 2 minuten

22 juli 2019

Onlangs is TVM rechtshulp getoetst op de kwaliteitsnormen van de Kwaliteitscode rechtsbijstand. Ook voerden we een klanttevredenheidsonderzoek uit.

Groene vink op audit Kwaliteitscode rechtsbijstand

TVM rechtshulp verleent al bijna 20 jaar rechtshulp aan verzekerden van TVM die een rechtsbijstanddekking hebben afgesloten. Om er voor te zorgen dat we dat goed doen hebben we ons verbonden aan de Kwaliteitscode Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars. In deze code staan kwaliteitsnormennormen waaraan we elke 3 drie jaar worden getoetst. Juni stond in het teken van deze toetsing. De toets werd uitgevoerd door de Stichting toetsing Verzekeraars in opdracht van het Verbond en eind juni was het officiële bezoek. We zijn grondig ondervraagd over de naleving van de code. Alle onderdelen zijn daarbij uitgebreid aan de orde gekomen: van klachtenbehandeling tot klantenfeedback, van vrije advocaatkeuze tot geschillenregeling, van de website tot polisvoorwaarden. De sfeer was prima en we hebben mooie gesprekken gevoerd over de kwaliteit die wij vanuit Rechtshulp leveren. De auditor was heel positief over de manier waarop we continu de klanttevredenheid uitvragen en dat ook een dagelijks onderdeel laten uitmaken van ons werk. Daarnaast kregen we een openlijk compliment over het opleidingsplan en hoe we daar in de praktijk inhoud aan geven.

De uitkomst van de audit: geen afwijkingen in de naleving van de code en dus een voldoende en een groene vink!

De auditor van de Stichting toetsing Verzekeraars ziet een mooie ontwikkeling ziet bij TVM. De transformatie naar een nieuwe organisatie is zichtbaar. Een organisatie waarin betrokkenheid wordt getoond bij de klant en de klant echt centraal wordt gezet. Dat zijn mooie woorden, waar we heel erg blij mee zijn.

Hoge waardering klanttevredenheidsonderzoek

Dat de klant ons ook weet te waarderen bleek uit de rapportage van ons continue KTO. Een 8,2 op de algemene tevredenheid en klanten bevelen ons van harte aan. Met scores van 8,6 op onze deskundigheid en specifieke kennis van de branche, zetten we onszelf als kennispartner van onze transportklanten op de kaart. En dat doen we graag!