TVM letselschaderegeling en Schadetax ingeschreven in het Nationaal Keurmerk Letselschade

Leestijd 3 minuten

De afdeling letselschade behandelt letselschades voor TVM verzekeringen, maar ook voor andere opdrachtgevers. Dat doen wij onder de labels TVM letselschaderegeling Nederland B.V. en Schadetax Nederland B.V. Als WA-verzekeraar werd onze afdeling extern getoetst door de voorloper van het huidige Platform Personenschade van het Verbond van Verzekeraars, het Personenschade Instituut Verzekeraars. Door deze audit goed af te ronden, was TVM verzekeringen al ingeschreven in het Register Letselschade. 

Nationaal Keurmerk Letselschade

Per januari 2021 is het Register Letselschade overgegaan in een Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). De Letselschade Raad, een onafhankelijke en overkoepelende organisatie, is uitvoerder van dit keurmerk. TVM verzekeringen stond hierdoor automatisch ingeschreven in het NKL als aansprakelijkheidsverzekeraar. Omdat wij ook voor andere opdrachtgevers werken, was het van belang om ook voor onze dienstverleningsactiviteiten ingeschreven te staan in het NKL voor beide labels. Door een intensief traject is het ons gelukt om ook als WA-expertisebureau en als belangenbehartiger ingeschreven te kunnen worden in het NKL. 

Trots

Wij zijn trots om, voor zover bij ons bekend, de eerste en enige partij in Nederland te zijn die met meerdere labels ingeschreven staan in het NKL. In het auditrapport voor de toelating werd hier ook aan gerefereerd: “Het feit dat de behandelaren/experts van Schadetax/TVM Letselschaderegeling aan beide kanten werken, lijkt in de praktijk vooral voordelen te hebben. Dat geldt voor het begrip voor standpunten vanuit beide perspectieven, maar ook voor de inhoudelijk behandeling van een zaak. De medewerkers zijn gewend op een gestructureerde manier bezoekrapporten te maken en een strategie uit te zetten in een dossier. Die elementen zie je ook terug in de rechtshulp dossiers. En als rechtshulpverleners heeft het weer voordelen te weten hoe een WA-verzekeraar omgaat met het reserveren van een dossier of met het beoordelen van de BGK. Zo versterken de beide perspectieven elkaar.” Dit sluit naadloos aan bij onze visie over welke kwaliteit geleverd moet worden om de afwikkeling van letselschades voor alle partijen goed te laten verlopen.

TVM verzekeringen wordt als aansprakelijkheidsverzekeraar ingeschreven, TVM letselschaderegeling Nederland B.V. als letselschade expert (belangenbehartiger) en Schadetax Nederland B.V. als expertisebureau voor WA-verzekeraars en als letselschade expert (belangenbehartiger). Hierdoor kunnen wij onze klanten optimaal blijven bedienen. 

Achtergrondinformatie NKL

Het NKL maakt kwaliteit van dienstverlening herkenbaar voor benadeelden van letselschade en is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling van letselschades in Nederland. Het keurmerk is een belangrijk argument voor benadeelden en inkopende organisaties om gebruik te maken van de diensten van een keurmerk houdende organisatie. Door te kiezen voor een keurmerk houdende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening. In het NKL zullen alleen nog organisaties te vinden zijn die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. Deze organisaties verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen.