Is uw aansprakelijkheid goed verzekerd?

Leestijd 1 minuten

27 juni 2022

Als goed werkgever is het verstandig om een goede verzekering voor (arbeids)ongevallen van uw medewerkers af te sluiten. Weet u of u goed verzekerd bent in alle situaties? Test hier uw kennis.

Ook als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft, zijn er situaties denkbaar dat u niet de juiste verzekeringsdekking heeft.

Niet alles valt onder de Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Er wordt vaak gedacht dat schade met of door een motorrijtuig altijd schades tijdens verkeerssituaties zijn. Dat is niet het geval. Schade met of door een motorrijtuig valt niet onder de ‘normale’ Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB). Er zijn ook schades met of door een motorrijtuig veroorzaakt, tijdens werkomstandigheden. Voor deze situaties is een Goed Werkgeverschapsverzekering met de module arbeidsongevallen bedoeld. Schades met of door een motorvoertuig of schades waarvoor de werkgever eigenlijk niet aansprakelijk is.

Weet u of u goed verzekerd bent in alle situaties?

Test het in deze enquête

Met een AVB is niet alle schade met of door een motorrijtuig gedekt. We schetsen een paar alledaagse situaties. Weet u of uw normale aansprakelijkheidsverzekering de schade vergoedt?

TVM goed werkgeverschapverzekering

De Goed Werkgeverschap verzekering zorgt ervoor dat uw medewerkers verzekerd zijn voor letsel en materiële schade die tijdens het werk of werkgerelateerde activiteiten ontstaan.