Overslaan en naar de inhoud gaan

Goed Werk­geverschap
verzekering

De Goed Werkgeverschapverzekering zorgt ervoor dat uw medewerkers verzekerd zijn voor letsel en materiële schade die tijdens het werk of werkgerelateerde activiteiten ontstaan. Onze Ondernemersdesk helpt u graag bij het afsluiten.

Wat verzekerd is met de Goed Werkgeverschapverzekering

De Goed Werkgeverschap verzekering zorgt ervoor dat uw medewerkers verzekerd zijn voor letsel en materiële schade die tijdens het werk of werkgerelateerde activiteiten ontstaan. De verzekering is altijd aanvullend op andere regelingen en verzekeringen zoals de (WAM)verzekeringen en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekering heeft 2 dekkingen; de Dekking Verkeer en de Dekking Arbeidsongevallen. U ziet hieronder waarvoor u wel of niet verzekerd bent met de Goed Werkgeverschap verzekering.

Dekking Verkeer:

Schade door verkeersongevallen is verzekerd. Met deze dekking voldoet u aan uw verplichting als goed werkgever, om voor uw werknemers een behoorlijke verzekering af te sluiten (volgens artikel 7:611 BW). Schade als verkeersdeelnemer is verzekerd, zowel in een auto, het openbaar vervoer en als voetganger

Dekking Arbeidsongevallen:

Deze verzekering gaat verder waar uw aansprakelijkheidsverzekering stopt. Verzekerd is een vergoeding voor schade bij ongevallen. Bijvoorbeeld tijdens het laden en lossen van de vrachtauto. We adviseren dit risico mee te verzekeren omdat deze (letsel)schades vaak voorkomen en aanzienlijk kunnen oplopen.

Voordelen van de verzekering

 • Een ruime dekking overzichtelijk op 1 polis
 • U hoeft niet langer voor iedere auto of werkmaterieel een losse SVI-dekking (Schadeverzekering Inzittenden) af te sluiten
 • De dekking is niet gekoppeld aan kentekens. 
 • Inclusief dekking voor geleasede en gehuurde auto’s
 • Geen eigen risico maar franchise

Wat u verder nog moet weten over de Goed Werkgeverschapverzekering

In de polisvoorwaarden vindt u het volledige overzicht met wat er wel en niet verzekerd is. Download deze voor uw eigen administratie.

 • Al uw medewerkers zijn verzekerd. Dus ook stagiaires en uitzendkrachten
 • U heeft 24/7 dekking op de bedrijfsvoertuigen, voor alle inzittenden ook tijdens privé gebruik
 • De Goed Werkgeverschapverzekering sluit naadloos aan op de TVM Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
 • Het gebruik van alle soorten voertuigen is verzekerd binnen de Goed Werkgeverschapverzekering (ook motoren, segways, etc.)
 • Geen naverrekeningen over het afgelopen jaar, maar bijstelling voor het nieuwe jaar. Zo weet u waar u aan toe bent
 • De vergoeding van de kosten van belangenbehartigers is gemaximeerd
 • De werkelijk geleden schade, inclusief smartengeld van een verzekerde zelf bij letsel, vergoeden wij. Datzelfde geldt voor de werkelijk geleden schade van nabestaanden ingeval van overlijden van een verzekerde. Affectieschade (een vorm van smartengeld voor naasten of nabestaanden van het slachtoffer) is niet verzekerd