Inhuur zzp’ers: let op de risico’s

Leestijd 3 minuten
Expert aan het woord | TVM verzekeringen
Cees van Vianen Accountmanager transport
Stuur een e-mail c.vanvianen@tvm.nl

Zzp’ers inhuren als chauffeur? Controleer dan altijd of zij voldoen aan de wettelijke eisen en zelf goed verzekerd zijn.

Stel, een van uw chauffeurs is langdurig ziek. U kunt dan tijdelijk een zzp’er inhuren om hem te vervangen. Aan deze zzp’er wordt echter vanuit de overheid scherpe eisen gesteld. Voldoet hij hier niet aan, dan loopt uw bedrijf grote risico’s. Daarnaast is het van belang om duidelijke afspraken te maken over aansprakelijkheid bij schade.

Wettelijke eisen aan zzp’ers

Zoals gezegd moet een zzp’er aan een aantal wettelijke eisen voldoen, voordat u hem kunt inhuren als chauffeur. Hierbij geldt dat hij:

  • in het bezit is van een Eurovergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Deze vergunning moet op naam staan van het transportbedrijf van de zzp’er.
  • zelf beschikt over een vrachtvoertuig waarmee uw goederen worden vervoerd. Dit mag koop, lease of huur zijn. De zzp’er moet altijd een schriftelijk eigendoms-, lease- of huurbewijs kunnen tonen.
  • samen met u een overeenkomst opstelt volgens de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. Met zo’n overeenkomst laat u zien dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband.

Risico’s voor uw bedrijf

Voldoet de door u ingehuurde zzp’er niet aan alle bovenstaande wettelijke eisen, dan riskeert u een boete van de overheid. Daarnaast kan hij bij arbeidsongeschiktheid alsnog een dienstverband claimen.
Ook voor uw verzekeringsdekking heeft het gevolgen als een zzp’er niet voldoet aan de wettelijke eisen. Eventuele schade of diefstal worden niet gedekt door uw verzekeraar, omdat u in strijd heeft gehandeld met de wet.
Transportbedrijven denken soms dat alleen een Eurovergunning voor een zzp’er voldoende is. Maar zoals de eisen ook aangeven: dit is niet correct. De zzp’er moet altijd met een eigen vrachtauto voor uw bedrijf rijden. Zo niet, dan is uw bedrijf niet gedekt bij eventuele schade of diefstal.

Aansprakelijkheid zzp’er regelen

Huurt u een zzp’er met eigen Eurovergunning en vrachtwagen in, dan is deze verplicht om een eigen transport- en aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Ook is het belangrijk dat u onderling afspreekt dat de zzp’er bij schade aansprakelijk is op grond van de AVC (Algemene Vervoerscondities) en het CMR-verdrag (een verdrag tussen Europese landen voor goederenvervoer over de weg). Deze afspraak kunt u vastleggen in een charterovereenkomst.

Tips bij inhuur zzp’ers

  1. Controleer of de zzp’er een Eurovergunning heeft, die op naam van zijn bedrijf staat.
  2. Verzeker u ervan dat de zzp’er een eigen vrachtvoertuig bezit en hiermee ook daadwerkelijk uw goederen of producten vervoert.
  3. Stel samen met de zzp’er een overeenkomst op volgens de wet DBA.
  4. Check of de zzp’er een eigen transport- en aansprakelijkheidsverzekering heeft.
  5. Kom met de zzp’er overeen dat hij zijn werkzaamheden verricht op grond van de AVC en het CMR-verdrag.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Cees van Vianen, accountmanager transport of uw eigen accountmanager of tussenpersoon.