Rijden voor expediteurs: weet wat u tekent!

Leestijd 3 minuten
expert aan het woord | TVM verzekeringen
Filomar Starrenburg TVM-accountmanager logistiek
Bellen (0528) 29 22 92
Stuur een e-mail ondernemersdesk@tvm.nl

Zorg dat u contractueel niet verplicht wordt om bij transportschade voor alle kosten op te draaien. Filomar Starrenburg, TVM-accountmanager logistiek, legt uit.

Expediteurs nemen in een contract soms op dat vervoerders bij schade voor de volle waarde van het transport opdraaien. Soms verlangt men ook vergoeding van alle gevolgschade. Deze expediteurs ‘ontzorgen’ hiermee hun klanten/opdrachtgevers door het bieden van een totaalpakket van logistiek en verzekering. Het financiële risico schuiven ze echter helemaal door naar de vervoerder, zonder dat die daar een adequate vergoeding voor krijgt. Deze gang van zaken klopt echter niet.

Beperkte aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van een wegvervoerder wordt beperkt in vervoerscondities. De meest voorkomende zijn de AVC (Algemene Vervoerscondities) en het CMR-verdrag
(een verdrag tussen Europese landen voor goederenvervoer over de weg). De maximale schadevergoeding wordt berekend over het gewicht van de beschadigde goederen. Bij AVC maximaal € 3,40/kg en bij CMR ongeveer € 10/kg. Voor gevolgschade is de vervoerder in principe niet aansprakelijk.

Welke verzekeringen?

Er zijn twee soorten verzekeringen als het gaat om schade aan goederen tijdens transport:

  1. Een transportaansprakelijkheidsverzekering dekt, kort gezegd, alleen de schade waarvoor u als vervoerder aansprakelijk bent. Deze verzekering is gebaseerd op vervoerscondities zoals de AVC en CMR.
  2. Een goederentransportverzekering dekt schade door 'van buitenaf komende onheilen', onafhankelijk van uw aansprakelijkheid. Er wordt niet gekeken naar het gewicht maar naar de opgegeven waarde van de goederen. Gevolgschade is niet standaard meeverzekerd.

Als vervoerder sluit u een goederentransportverzekering eigenlijk alleen af als u daarvoor specifiek opdracht krijgt van uw opdrachtgever en/of de eigenaar van de goederen. Alle kosten (premie en eigen risico) komen ook voor zijn rekening.

In de praktijk

Als u rijdt voor een expediteur, dan is dit bedrijf uw opdrachtgever. U vervoert dus niet rechtstreeks in opdracht van de eigenaar van de goederen. Wat tussen die partijen wordt afgesproken is voor u als vervoerder niet altijd duidelijk.

Afwijkingen van reguliere vervoerscondities moeten altijd nadrukkelijk worden overeengekomen. Vooral grote expediteurs blijken nogal eens vergaande eisen te stellen, waarbij deze eisen als ‘de kleine lettertjes’ in het contract verstopt kunnen zijn. Dergelijke contracten moeten daarom altijd zeer kritisch beoordeeld worden, bij voorkeur door een deskundige jurist. Vervolgens moet ook de afwijkende aansprakelijkheid verzekeringstechnisch getoetst worden.

Wat kunt u zelf doen?

  • Stel uw medewerkers die verantwoordelijk zijn voor contracten en verzekeringen op de hoogte van bovenstaande inhoud.
  • Onderteken niets voordat u precies weet wat de gevolgen van het contract zijn voor uw bedrijf.
  • Schakel zo nodig juridische hulp in.
  • Laat uw contracten door uw verzekeraar toetsen en controleren of uw vervoerderaansprakelijkheidsverzekering hierbij aansluit.