Goederen­transport­verzekering

Met de TVM goederentransportverzekering verzekert u de volledige waarde van de goederen tijdens het transport. Dit kan voor een eenmalig transport maar ook op doorlopende basis. Bijvoorbeeld transporten voor een vaste opdrachtgever of een aantal vergelijkbare transporten. Onze Ondernemersdesk helpt u graag bij het afsluiten of een premieberekening.

Goederentransport verzekering - warehouse | TVM verzekeringen

Verzeker de volledige waarde van de goederen tijdens transport

Kies uit verschillende dekkingen:

All risks

Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van de verzekerde goederen. Het maakt hierbij niet uit hoe deze schade is ontstaan.

Evenementen

Schade door een aantal oorzaken is verzekerd, zoals:

 • Stranden of zinken van het vaartuig waarmee de goederen worden vervoerd
 • Een ongeval met het vaartuig of het vervoermiddel
 • Het vallen van de verzekerde goederen tijdens het laden of lossen (dit geldt niet voor bulklading)
 • Brand of ontploffing

Oorlogs- en stakersrisico

Schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Voordelen van de goederentransportverzekering

 • Volledige waarde van de goederen verzekerd
 • Zowel voor een eenmalig transport als voor een aantal vergelijkbare transporten
 • Geen discussie over aansprakelijkheid
 • Snelle schade-afhandeling
Goederentransport-verzekering - warehouse | TVM verzekeringen

Wat u moet weten over de goederentransportverzekering

 • Niet verzekerd zijn gevolg- en bedrijfsschade, vertragingsschade en schade door gewichtsverschillen, indroging, verdamping of vergelijkbare schade
 • Het eigen risico hangt af van de verzekerde som van de goederen. In overleg kan gekozen worden voor een hoger eigen risico
 • Bereddings- en opruimingskosten zijn meeverzekerd tot maximaal EUR 25.000,-
 • Schade komt niet ten laste van uw transportaansprakelijkheidsverzekering