Overslaan en naar de inhoud gaan

Transport­­aansprakelijk­heids­­verzekering

Met de TVM transportaansprakelijkheidsverzekering verzekert u uw aansprakelijkheid voor schade aan goederen die u vervoert. Bijvoorbeeld als de lading wordt gestolen of beschadigt tijdens laden en lossen. Wij adviseren u graag over een verzekering die past bij uw situatie. De Ondernemersdesk helpt u bij het afsluiten, een premieberekening of met een persoonlijk advies.

Wat verzekerd is bij de Transport­aansprakelijkheidsverzekering

Standaard

 • Schade bij tank- en bulkvervoer door een ongeluk, diefstal, brand of explosie
 • Schade bij koel- en vriesvervoer door een ongeluk, diefstal, brand of explosie of tijdens laden en lossen
 • Dekking volgens vervoerscondities die u met uw opdrachtgever heeft afgesproken
 • U bent verzekerd voor € 2.500.000,- per gebeurtenis
 • Schade door extra werkzaamheden die gedaan worden maar die niet onder de vervoersovereenkomst en de normale vervoerscondities (AVC/CMR) vallen

Aanvullende dekkingen

 • Dekking voor als u het vervoer heeft uitbesteed
 • Dekking voor vervoer aan levende dieren
 • Dekking voor cabotage (volgens de regels van het land waarin het vervoer gebeurt)
 • Uitgebreidere dekkingen voor tank- en bulkvervoer en koel- en vriesvervoer, zoals schade door contaminatie (vermenging met andere lading)

Offerte aanvragen

Voordelen van de verzekering

 • Uw risico's op maat verzekeren
 • Voor alle soorten wegtransport
 • Verzekerd tijdens het hele vervoerstraject inclusief laden, vervoer, overslag en lossen
 • Zeer complete dekking
 • Vrachtwagen goed beveiligd? Dan geen extra eigen risico bij diefstal gehele lading

Wat u moet weten over de Transportaansprakelijkheidsverzekering

In de polisvoorwaarden vindt u het volledige overzicht met wat er wel en niet verzekerd is. Download deze voor uw eigen administratie.

 • Of u aansprakelijkheid bent, en zo ja tot welk bedrag, wordt bepaald door de vervoerscondities of door de wet
 • De uitgebreidere koel- en vriesdekking geldt niet als u een vervoermiddel gebruikt dat niet geschikt is om de goederen mee te vervoeren
 • Als u aan de eisen voor diefstalpreventie voldoet, geldt er geen extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading. Wat deze eisen zijn, leest u in de polisvoorwaarden.
 • Heeft de rechter bepaald dat u volledig aansprakelijk bent (limietdoorbreking), bijvoorbeeld bij ladingdiefstal, dan bent u bij ons ook verzekerd voor aansprakelijkheid boven de geldende aansprakelijkheidslimieten.
 • Werkt u met ondervervoerders? Dan moet u de identiteit van de ondervervoerder vaststellen. Dit kan door in ieder geval een uittreksel uit het Handelsregister op te vragen. Ook moet u vaststellen dat de ondervervoerder zelf een verzekering heeft door een kopie van de polis te vragen. Daarnaast moet de ondervervoerder aan dezelfde (beveiligings)eisen voldoen als u.