Overslaan en naar de inhoud gaan

Inkomensverlies bij ziekte: wat doet ú als werkgever?

Als werkgever heeft u de zorgplicht om werknemers te wijzen op mogelijke inkomensterugval bij langdurige ziekte. Maar hoe zit dat precies en wat kunt u nog meer doen? TVM legt uit.

januari 2019

Als werkgever heeft u de zorgplicht om werknemers te wijzen op mogelijke inkomensterugval bij langdurige ziekte. Maar hoe zit dat precies en wat kunt u nog meer doen? TVM legt uit.

Stel, een van uw medewerkers wordt ziek en is na twee jaar nog niet (volledig) hersteld. Dan krijgt hij te maken met de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Zijn inkomen kan hierdoor fors achteruitgaan. Als werkgever heeft u de zorgplicht om uw werknemer op dit risico te wijzen. Vanuit goed werkgeverschap kunt u hem bovendien extra inkomensbescherming bieden.

Hoe werkt de WIA?

De WIA regelt een uitkering voor werknemers die na twee jaar ziekte niet of veel minder kunnen werken. Het doel van de wet is dat werken financieel loont: iedereen werkt naar arbeidsvermogen. Werkgever en werknemer moeten zich dan ook maximaal inspannen om de werknemer aan het werk te houden.
Met name werknemers in de categorie ‘35-80% arbeidsongeschikt’ kunnen – als zij niet voldoende werken – zodanig in inkomen achteruitgaan dat zij beneden het bestaansminimum uitkomen.

Wat kunt ú als werkgever doen?

Als werkgever heeft u de zorgplicht om werknemers te vertellen over de mogelijke inkomensterugval als zij met de WIA te maken krijgen. U heeft bovendien de mogelijkheid om hen een financieel vangnet te bieden. U kunt namelijk een collectieve verzekering voor hen afsluiten die het inkomensverlies aanvult; zij kunnen deze nauwelijks zelf afsluiten. U kunt uw medewerkers een verzekering aanbieden die het inkomensverlies aanvult tot minimaal 70% van hun oorspronkelijke inkomen. U bepaalt - eventueel in overleg met uw werknemers - wie de premie betaalt, u of uw werknemer. Voor 10 tot 15 euro bruto per maand is uw medewerker al verzekerd.