Overslaan en naar de inhoud gaan

Oplossing voor stijgende schadeherstelkosten Denk niet: ‘Een ongeluk kan mij niet overkomen’. Dat kan namelijk wél.

Schadeherstelkosten stijgen steeds nadrukkelijker. Gevolg is dat premies telkens omhooggaan. En dat frustreert. Bij schippers, maar ook bij verzekeraars. Wat is de oplossing? George Lagerburg, relatiebeheerder scheepvaart bij TVM, springt in de bres voor de sector.

Passie voor de binnenvaart

George herinnert zich levendig hoe zijn liefde voor de binnenvaart al op jonge leeftijd begon en hoe deze passie hem naar zijn huidige rol bij TVM heeft geleid. Sinds jongs af aan riep hij tegen zijn ouders dat hij -net als hen- schipper zou worden en tijdens schoolvakanties voer hij met zijn broer -eveneens schipper- mee waarna hij als begin-twintiger ook enige jaren als binnenvaartschipper zijn jeugddroom najoeg.

“Mijn leraar zei vroeger altijd: ‘George, als je over de binnenvaart praat, beginnen je ogen spontaan te glimmen en zo is het nog steeds. Ik heb water in mijn bloed. De binnenvaart is de wereld waarin ik thuis ben. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Vandaar dat ik in mijn huidige rol zoveel mogelijk voor binnenvaartondernemers wil betekenen. Me volledig inzetten voor de sector; daar is het me om te doen.”  

Stijgende schadeherstelkosten  

De schadeherstelkosten stijgen steeds meer in deze sector. Hier wordt elke verzekeraar mee geconfronteerd. Gevolg: Door de kostenstijging moeten de premies telkens omhoog. En dat frustreert. Bij de verzekeraars, maar vooral bij de binnenvaartondernemers. Op een gegeven moment is de financiële rek er tenslotte uit. Vandaar dat George en zijn collega’s zich nu dagelijks inzetten om de problematiek beheersbaar te krijgen. Dit om ervoor te zorgen dat de binnenvaartondernemers niet voor torenhoge kosten komen te staan.

“Als TVM vinden wij het natuurlijk ook geen pretje dat de prijzen stijgen. Integendeel zelfs. We willen die zo laag mogelijk houden, loyaal als we als coöperatie willen zijn naar al die hardwerkende ondernemers. Punt is alleen dat we ervaren dat schadereparaties enorm prijzig zijn geworden, passend bij een economische tijd waarin alles zoveel duurder is geworden. Voorbeeld: Een stuurhutschade kost al gauw tussen de 200.000 en 300.000 euro inclusief tijdverlies. Dat zijn ongekende bedragen. We zijn steeds meer geld uit de verzekeringspot kwijt om die schades te herstellen. Lang verhaal kort: We zien als TVM in algemene zin minder schades. Maar de schadebedragen op zichzelf zijn daarentegen wél fors hoger dan enkele jaren geleden.”  

Gezamenlijke initiatieven  

Een van de belangrijkste initiatieven is het terugdringen van brugaanvaringen op binnenwateren, in samenwerking met andere verzekeraars, belangenverenigingen en Rijkswaterstaat

“Ga maar na wat dit voor impact op zo’n bedrijf heeft. Die gevolgen zijn immens. Je kunt immers niet álles verzekeren en wekenlang je schip missen. Vandaar dat wij als TVM, samen met tal van andere partijen, bekijken hoe we eraan kunnen bijdragen dat die brugaanvaringen minder zullen worden en het liefst stoppen.

Er moet iets gebeuren, daar zijn we het allemaal over eens met elkaar.”  

Vandaar dat George en al die andere betrokken binnenvaartondernemers en schippers nog stelliger dan voorheen willen wijzen op een gedegen reisvoorbereiding, voordat ze hun weg over het water inzetten.

De VaarVeiligCheck

Passend omlijst met de VaarVeiligCheck, die TVM introduceerde dat essentiële vragen bevat om risico's te verminderen. Kernvragen hierin zijn onder meer: Wat is de laagste brug op de route? Wat is de minst gepeilde diepgang op de route? Wat is de doorvaarthoogte? Wat is de diepgang op dit moment? Zijn de spudpalen ingetrokken en is de autokraan afgetopt?

Wijzer Wachtoverdracht  

In samenwerking met de betrokken partijen is het idee ontstaan om de reisvoorbereiding praktischer te maken. Zo is het document ‘Wijzer Wachtoverdracht’ uitgebracht. Hierin staan punten die je simpel kort kunt bespreken tijdens het overdragen van het roer zoals: Heb je goed kunnen rusten? Wat is het vaartraject, zijn er bijzonderheden zoals werkzaamheden? En zo zijn er nóg talloze vragen te stellen vooraf. Daarnaast is er nu ook de Maak nieuwe bemanning wijzer, deze wijzer geeft tips voor het inwerken van een nieuw bemanningslid, zodat deze veilig aan de slag kan.

“Een aanvaring volledig uitsluiten, kun je natuurlijk nooit. Zo realistisch zijn we ook wel met elkaar”, legt George uit. “Maar ik denk wel dat we als sector nog meer kunnen en moeten doen om leed tegen te gaan. Dit om te voorkomen dat de overheid ons straks weer allerlei beperkingen oplegt, met de daarmee gepaard gaande kosten.”

Er wordt gewerkt aan meerdere handreikingen tot oplossingen, waarover in de toekomst meer zal worden gemeld.

Preventie

Preventie is hierin het sleutelwoord volgens George. “Denk niet: ‘Een ongeluk kan mij niet overkomen’. Dat kan namelijk wél, de feiten wijzen het helaas uit. Wees voorbereid, leg nieuw personeel uit wat de valkuilen zijn, leer ze kennis van het schip en van de techniek te krijgen. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Spreek, kortom, alle denkbare scenario’s met elkaar door. Dat is in het belang van iedereen.”  

George eindigt nog eens beklemtoont dat de binnenvaartsector voor hem de allermooiste sector is om in te werken. Dat hij zijn zorgen niet uit om bemoeierig te zijn. Hij is simpelweg begaan met al die binnenvaartondernemers die sinds enige jaren tegen zoveel hogere kosten aanlopen, ook op het gebied van verzekeren. 

“Voorkomen is beter dan genezen; dat weten we allemaal.” 

Preventietips binnenvaart

Hoe krijgt u inzicht in de risico's die u loopt als ondernemer in de binnenvaart? En hoe zorgt u ervoor dat u schade voorkomt? Onze preventietips helpen u verder.