Varen zonder zorgen

Leestijd 4 minuten

2 november 2018

Wat is er leuker dan varen met familie en vrienden? Maar een ongeluk kan altijd gebeuren. Met de dekking ‘Ongevallen opvarenden’ zijn al uw medepassagiers verzekerd van een vast bedrag bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk. De dekking ‘Watersportrechtsbijstand’ geeft hulp bij conflicten over schade en persoonlijk letsel die in de watersport kunnen ontstaan.

Gebruikt u uw vaartuig alleen particulier? Dan kunt u uw bootverzekering uitbreiden met de extra dekkingen ‘Ongevallen opvarenden’ en ‘Watersportrechtsbijstand’.

Ongevallen opvarenden

Met deze dekking bent u verzekerd van een vergoeding als een van de opvarenden van uw boot door een ongeval aan boord van de boot overlijdt of blijvend invalide wordt. De verzekering geldt ook bij het aan en van boord gaan. 

Wie zijn verzekerd?

De personen die zijn verzekerd, dat bent uzelf en de personen tot 70 jaar die (met uw toestemming) aan boord zijn.

Wat is de maximale vergoeding?

Als de opvarende overlijdt, dan wordt maximaal € 25.000 per opvarende uitgekeerd. Blijft de opvarende na het ongeval invalide, dan is de vergoeding maximaal € 50.000 per opvarende. 

Watersportrechtsbijstand

Met de dekking ‘Watersportrechtsbijstand’ krijgt u hulp bij conflicten over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in de watersport. De conflicten moeten verband houden met het bezit of gebruik van de verzekerde boot en gaan over:

 • Schade en/of persoonlijk letsel waarvoor iemand anders wettelijk aansprakelijk is.
 • Het verhalen van het eigen risico van uw bootverzekering.
 • Strafrechtelijke vervolging die van doen heeft met scheepvaartovertredingen.
 • Uw verzekering, maar niet over dit onderdeel Watersportrechtsbijstand.
 • (Huur-) geschillen die van doen hebben met ligplaats of winterstalling van uw boot.
 • Een conflict met een werf.
 • Motorinbouwcontracten.
 • Financieringsovereenkomsten.
 • De terugvordering in geval van inbeslagname door de overheid van uw boot. Hierbij geldt als voorwaarde dat u als eigenaar van de boot deze inbeslagname op geen enkele wijze kon voorkomen.
 • Revindicatie. Dit betekent dat wij u helpen bij het opnieuw eigenaar worden van uw boot nadat deze is teruggevonden na diefstal of verduistering.

Overeenkomsten over de koop, verkoop, reparatie of onderhoud van uw boot. Voor koop en verkoop geldt dat hiervoor een schriftelijk contract moet zijn opgesteld. Verder geldt in geval van koop dat u alleen hulp krijgt als de door u gekochte boot in de plaats komt van de op het polisblad vermelde boot waarvoor Watersportrechtsbijstand is afgesloten.

Wie zijn verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, alle personen die bij u in huis wonen, bijvoorbeeld uw partner en kinderen, maar ook ouders, schoonouders of au pair die bij u wonen en uw kinderen en pleeg- of stiefkinderen die niet bij u in huis wonen, maar wel in Nederland een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven. Zij zijn niet meeverzekerd op deze verzekering als zij getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Wat is de hoogte van de vergoeding?

 • De kosten van rechtsbijstand worden vergoed tot € 25.000 inclusief alle andere kosten die volgens de uitvoeringsinstantie nodig zijn bij de behandeling van uw conflict. De uitvoeringsinstantie betaalt nooit meer kosten dan tot aan het maximumbedrag dat met u is afgesproken.
 • Conflictbedragen minder dan € 125 worden niet vergoed.

Belangrijk: verzeker het risico niet dubbel

Als u op uw particuliere rechtsbijstandverzekering de rubriek ‘boot’ heeft verzekerd dan is deze extra dekking niet nodig. 

Wilt u meer weten?

Voor een volledig uitleg verwijzen wij u naar onze Bijzondere Voorwaarden Bootverzekering (pagina 16-18 voor Ongevallen opvarenden en 20-24 voor Watersportrechtsbijstand). Of neem contact met ons op via +31 (0)528 29 27 50 of pleziervaart@tvm.nl.