Sectorstudie TVM en ING: 'Transport en logistiek moet toegevoegde waarde zijn in plaats van kostenpost'

Leestijd 3 minuten

2 nov. 2021, update 8 nov: bekijk onderaan dit bericht het webinar terug.

De sectorstudie ‘Het roer moet om’, van TVM verzekeringen, Panteia en ING, gaat in op de vraag hoe de sector moet inspelen op de kansen die ontstaan in een sterk aantrekkende economie. Het antwoord is helder: transport en logistiek kampt met een imagoprobleem. In plaats van kostenpost moet het gezien worden als toegevoegde waarde.

Marges staan onder druk

In de huidige situatie staan marges onder druk door versnelde loonontwikkeling en explosief stijgende kosten voor aanschaf van materieel en verpakkingsmateriaal. Bedrijven proberen door voortdurende efficiencyverbetering het hoge niveau te behouden; tegelijkertijd moeten ze zich verder ontwikkelen en professionaliseren, in het bijzonder op het gebied van ICT. Ondernemers proberen de combinatie van lage marges en hoge standaarden te ondervangen via schaalvergroting en samenwerking op gebied van ICT, personeel en materieel.

Ander imago transport en logistiek

De grootste kans ligt echter in het creëren van een ander imago rondom transport en logistiek, concludeert de sectorstudie van TVM en ING. Tot zo ver worden transport en logistiek te veel gezien als een kostenpost die zo efficiënt mogelijk georganiseerd moet worden.

Cultuuromslag

Maar ondanks het feit dat de transport- en logistieke sector steeds weer in staat is efficiencyslagen te maken, moet het roer om: het moet veel meer gaan om toegevoegde waarde en een bijpassende waardering van die dienstverlening. Nu er schaarste is in de markt, lijkt het een goed moment om die cultuuromslag in te zetten en tot een realistischere waardering van transport en logistiek te komen.

Webinar: Het roer moet om!

Tijdens een interactief webinar, woensdag 3 november, spreekt presentatrice Pauline de Wilde met de initiatiefnemers van het onderzoek, Ronald Kuipers (TVM) en Machiel Bode (ING) over de achtergrond en aanleiding van het onderzoek. Ook komen transportondernemers aan het woord over hun inzichten, verwachtingen en strategische keuzes.

Machiel Bode, sector banker Transport, Logistiek & Mobility bij ING Nederland:

“Transport en Logistiek volgt van nature de ontwikkelingen in de economie en de andere sectoren, maar veel vanzelfsprekendheden lijken niet meer op te gaan. Er komt een punt waarop de sector inzichtelijk moet maken onder welke omstandigheden de dienstverlening ingevuld kan worden waardoor de werkelijke toegevoegde waarde zichtbaar wordt”

Ronald Kuipers, commercieel directeur TVM Nederland:

“Samen met Panteia en ING hebben we ook dit jaar een sectorstudie gedaan. Ik ben trots op het eindresultaat. Het rapport bevat interessante feiten en weerspiegelingen. En tot slot een oproep aan een ieder om de toegevoegde waarde die de sector biedt meer te waarderen.”

Download de sectorstudie hier(PDF)

Kijk hier het webinar terug