Overslaan en naar de inhoud gaan

NLtruckkartel behaalt opnieuw overwinning in rechtbank Amsterdam

Op 27 juli heeft de rechtbank Amsterdam in de ‘eerste golf’ zaken uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van NLtruckkartel, de rechtsgeldigheid van de cessie-overeenkomsten van NLtruckkartel en het toepasselijk recht op de vorderingen. De rechtbank wees daarbij alle verweren van de truckfabrikanten af. NLtruckkartel heeft dus opnieuw een belangrijke overwinning behaald.

28 juli 2022

Op 27 juli heeft de rechtbank Amsterdam in de ‘eerste golf’ zaken uitspraak gedaan over de ontvankelijkheid van NLtruckkartel, de rechtsgeldigheid van de cessie-overeenkomsten van NLtruckkartel en het toepasselijk recht op de vorderingen. De rechtbank wees daarbij alle verweren van de truckfabrikanten af. NLtruckkartel heeft dus opnieuw een belangrijke overwinning behaald.

Uitspraak van belang voor truckkartel-gedupeerden

Deze uitspraak is van belang voor truckkartel-gedupeerden, ook al wordt deze uitspraak gegeven in de procedure voor de 'eerste golf' zaken. Alle procedures worden bij deze rechtbank en rechter gevoerd. Daarom geeft dit vonnis een indicatie van wat truckkartel-gedupeerden kunnen verwachten in de latere procedures: het is onwaarschijnlijk dat de rechtbank van gedachten verandert.

Waar gaat het met het truckkartel ook alweer om?

In 2017 legde de Europese Commissie een recordboete op van meer dan 3 miljard euro aan de betrokkenen van het zogenoemde truckkartel. De fabrikanten MAN, Volvo/Renault, Daimler Iveco, DAF trucks en Scania maakten zich tussen 1997 en 2011 schuldig aan het maken van verboden prijsafspraken. Als gevolg daarvan betaalden mogelijk tienduizenden transportondernemers in Europa jarenlang teveel voor hun vrachtwagens. TVM, TLN en Hausfeld & co. startten begin 2018 gezamenlijk een initiatief in de vorm van een collectief (NLtruckkartel) dat de schade gaat claimen namens gedupeerde ondernemers. In totaal gaat het om circa 50.000 trucks die in de kartelperiode zijn aangeschaft door Nederlandse bedrijven en (semi-)overheden.

Eerdere uitspraak rechtbank

Op 12 mei 2021 deed de rechtbank al uitspraak over de bindende kracht en reikwijdte van het besluit van de Europese Commissie in deze procedure en over de aannemelijkheid dat het vrachtwagenkartel schade heeft veroorzaakt. Na deze positieve uitspraak stonden drie onderwerpen op het programma:

  1. De geldigheid van de onderliggende cessies en lastgevingsovereenkomsten;
  2. De toepasselijkheid van het Nederlandse regime voor collectieve acties op deze vorderingen; en
  3. Het toepasselijk recht op de vordering.

Vervolgens zijn over deze onderwerpen schriftelijke stukken uitgewisseld en vond op 29 maart 2022 een mondelinge behandeling plaats.

De rechtbank heeft - in lijn met het standpunt van NLtruckkartel - geoordeeld dat de cessie-overeenkomsten rechtsgeldig zijn. NLtruckkartel is dan ook volledig bevoegd om de schade die is geleden op de truckfabrikanten te verhalen. De rechtbank heeft ook geoordeeld dat het Nederlandse regime voor collectieve acties niet van toepassing is. NLtruckkartel hoeft daarom niet aan allerlei extra juridische verplichtingen te voldoen.

Voor wat betreft het toepasselijke recht op de vordering heeft de rechtbank geoordeeld dat Nederlands recht van toepassing is op alle vorderingen. De rechtbank ging niet mee in de argumenten van de truckfabrikanten dat verschillend recht van toepassing is op verschillende vorderingen.

Vragen?

U kunt uw vragen stellen aan TVM rechtshulp via truckkartel@tvm.nl.

U kunt ook contact opnemen met NLtruckkartel via: 0800-8782552 of info@nltruckkartel.nl.

Dossier Truckkartel

TVM verzekeringen heeft haar krachten gebundeld met ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en advocatenkantoor Hausfeld & Co bij de voorbereiding van een collectieve claim tegen truckfabrikanten. Bekijk hier de eerdere artikelen over de truckkartelclaim.