Overslaan en naar de inhoud gaan

De invloed van de Sanctiewet op uw verzekering

Sinds de Russische inval in Oekraïne hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten meerdere sanctiepakketten ingevoerd. Sancties zijn maatregelen tegen een land, organisatie of persoon. Doel is om het gedrag van een land of regime te veranderen bij bijvoorbeeld schendingen van mensenrechten of het voeren van een oorlog. Doet uw bedrijf zaken in het buitenland? Check dan altijd de sanctiewetgeving. Roderik Rietsema, productmanager bij TVM, geeft een toelichting.

Roderick

Het naleven van sancties

Rietsema: “Iedereen in Nederland moet sancties naleven. Overtreding van de sanctierichtlijnen is strafbaar op grond van de Wet Economische Delicten. De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten controleren of de financiële sector de sancties naleeft. TVM is een financiële instelling en heeft de rol van poortwachter van het economisch verkeer. Zo controleert TVM bijvoorbeeld of bij transacties direct of indirect geen gesanctioneerde personen zijn betrokken.”

“Er zijn verschillende soorten sancties”, geeft Rietsema aan. "Veelvoorkomende sancties gaan onder andere over handel met een bepaalde overheid, overheidsorganen en -functionarissen, financiële dienstverlening en wapens en goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use).”

Toelichting: Wapens en goederen voor tweeërlei gebruik / dual-use zijn ontworpen voor civiel gebruik. Vallen deze producten in verkeerde handen? Dan kunnen ze gebruikt worden om mensenrechten te schenden, zoals bij een terroristische aanslag.

Zet de eindgebruiker en het doel centraal

Wanneer klanten goederen willen exporteren, moeten ze eerst toetsen of deze goederen strategisch van aard zijn. Zo, ja? Dan is het belangrijk om te weten welke vergunningsplicht van toepassing is. Daarbij moet duidelijk zijn wie de eindgebruiker is. Ook moet ook het eindgebruik (civiel of militair) van de te leveren goederen helder zijn. Strategische goederen zijn onder te verdelen in militaire en dual-use-goederen. “Bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer kunt u navraag doen of de goederen vergunnings-plichtig zijn”, zegt Rietsema.

‘Ken de regels, ken de lading, ken de eindbestemming, ken de eindgebruiker en ken uw klant.’

Uitvoer van dual-use-goederen

Dual-use-goederen hebben een onschuldige, civiele toepassing. Maar ze kunnen ook worden gebruikt om bijvoorbeeld massavernietigingswapens, ballistische raketten of militaire goederen te maken. Op de uitvoer van dit soort goederen is wetgeving van toepassing. Onderdeel is een due diligence-verplichting aan exporteurs. “U kunt de Dual-Use Regulation Recast gebruiken om vast te stellen of er sprake is van dual-use-goederen.”

Verbod op overtreding en omzeiling

Rietsema: “Voor alle sancties geldt dat het niet alleen verboden is om ze te overtreden, u mag ze ook niet omzeilen. Het is bijvoorbeeld verboden om goederen te leveren aan een partij in Turkije, als die goederen uiteindelijk (in strijd met de sancties) alsnog worden geleverd aan eindgebruikers in Rusland.”

Eigen verantwoordelijkheid

“U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen dat overtreding van deze wet- en regelgeving wordt voorkomen. Het maakt hierbij niet uit of u exporteur, vervoerder, expediteur, rederij of een bedrijf bent dat eenmalig met uitvoer te maken krijgt. U kunt dit niet afwentelen op een derde partij”, zegt Roderik Rietsema. “Bij een controle kan een overtreding grote gevolgen hebben. Denk hierbij aan inbeslagname van de lading en het voertuig, hoge boetes en/of strafrechtelijke vervolging. TVM biedt geen verzekeringsdekking bij overtreding van sanctieregelgeving.”

Rietsema: “Ons advies: ken de regels, ken de lading, ken de eindbestemming, ken de eindgebruiker en ken uw klant.”

Meer weten over de Sanctiewet?

Zoals u leest is de Sanctiewet zowel breed als streng. Het naleven van deze wetgeving komt uiterst secuur. Bij TVM helpen we u graag verder met vragen over de sancties en mogelijke gevolgen voor uw organisatie. Klik hier en leer meer over de Sanctiewet.