Overslaan en naar de inhoud gaan

Sanctiewetgeving

Als u bij ons een verzekering wilt afsluiten, controleren wij of u of uw bedrijf op een sanctielijst staat. Als dat zo is, moeten wij uw aanvraag afwijzen. Dit is een verplichting die volgt uit de Sanctiewet waar wij ons aan moeten houden.

Sanctiewetgeving | TVM verzekeringen

Over sanctiewetgeving

Sancties zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van landen maar ook de Verenigde Naties en de Europese Unie. Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder meer het internationaal recht of mensenrechten. Sanctiewetgeving verbiedt het zaken doen met personen en bedrijven die op sanctielijsten staan of uit landen komen die gesanctioneerd zijn, zoals Iran en Syrië. In Nederland wordt de uitvoering van (internationale) sanctiemaatregelen geregeld in de Sanctiewet 1977.

Actuele Europese sancties

Wat u ervan merkt

Controle

Om zeker te stellen dat TVM voldoet aan de sanctiewetgeving, moeten wij controleren of onze verzekeringsnemers, verzekerden en tegenpartijen voorkomen op een van de (internationale) lijsten met gesanctioneerde personen en entiteiten. Hiervoor vragen wij u aan te geven wie in uw organisatie de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is. Dat is diegene die uiteindelijk de eigenaar en/of begunstigde van de entiteit is. Dit doet u via het UBO-formulier.

Geen verzekering

In bepaalde gevallen kunt u op basis van de sanctiewetgeving geen verzekering bij ons afsluiten of mogen wij niet uitkeren:

  • Als het gaat om goederen waarvan wij het transport niet mogen faciliteren
  • Als u of uw entiteit op de sanctielijst staat
  • Als het gaat om een schade-uitkering aan of ten behoeve van een gesanctioneerde partij

Wat u verder moet weten

  • U mag als transportondernemer niet zomaar naar elk land goederen vervoeren. Zo mag u geen zaken doen met landen met een dictatoriaal regime en mag u geen militaire goederen uitvoeren naar landen waar oorlog is. De douane controleert dit en houdt zonodig de uitvoer tegen
  • Soms mag in- en uitvoer wel, maar heeft u een speciale vergunning nodig of moet u melding doen. Dit doet u bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) van de douane. Bij het CDIU kunt u ook informeren of het vervoer van bepaalde goederen is toegestaan
  • Wij slaan uw gegevens op en verwerken ze volgens de privacyregels die staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens leest u in het Privacy Statement