Overslaan en naar de inhoud gaan

Hulp bij het invullen van het UBO-formulier

Om erachter te komen wie de UBO’s van uw organisatie zijn, beantwoordt u onderstaande vragen. Is het antwoord op 1 of meer vragen ‘ja’, dan is of zijn dit de UBO(’s) van uw organisatie.

UBO-formulier - hulp bij het invullen | TVM verzekeringen

UBO achterhalen

  1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben?
  2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de organisatie?
  3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van de organisatie?
  4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie?

Vraag 1 = Ja

Heeft u vraag 1 met "ja" beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO’s in met per UBO het % Aandeel.

Vraag 2, 3 of 4 = Ja

Heeft u vraag 2, 3, of 4 met "ja" beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO’s in en vink Zeggenschap aan. Daarnaast vult u hier ook de personen in met feitelijke zeggenschap. Let op: er is altijd minimaal 1 persoon met feitelijke zeggenschap.

Als 1 UBO zowel een % Aandeel als Zeggenschap heeft, geef dan beiden aan.

Alle vragen = Nee

Heeft u alle vragen met ‘nee’ beantwoord? Dan moet een hoger leidinggevend personeelslid als UBO aangemerkt worden (vaak een bestuurder of tekeningsbevoegde functionaris). Vermeld dan de gegevens van de natuurlijke personen die namens uw organisatie bevoegd zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen.