Milieuschade: ook úw bedrijf loopt risico

Leestijd 2 minuten

Rick Veldkamp, accountmanager bij TVM , geeft tekst en uitleg. Een lekkende tank, asbestvervuiling na een brand: ook uw bedrijf kan met milieuschade te maken krijgen.

Milieuschade: voorbeelden uit de praktijk

Niet iedere transportondernemer is zich bewust van het risico van milieuschade. Er wordt vaak gedacht dat het allemaal niet zo’n vaart loopt. Toch zijn er tal van situaties te noemen, waarbij milieuschade optreedt. Met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld:

Lekke tank >> Vlak voor het weekend tankt u uw vrachtwagen af en parkeert deze op eigen terrein. Door een lek in een van de tanks stromen honderden liters diesel het hele weekend de grond in. De schade is niet verzekerd via uw vrachtautoverzekering, waardoor u opdraait voor onder meer de opruimingskosten en het saneren van de vervuilde grond.

Verspreide asbest >> Tijdens een zuidwesterstorm zijn er asbestplaten van uw loods gewaaid. De asbestdeeltjes komen verspreid in de omgeving en in het oppervlaktewater terecht. De kosten voor onder meer het opruimen van de asbestdeeltjes en het schoonmaken van het oppervlaktewater zijn voor uw rekening.

Vervuild bluswater >> Door een felle brand is een van uw loodsen volledig verloren gegaan. Tijdens het blussen is er vervuild bluswater op uw terrein, op het terrein van de buren en in de bodem terechtgekomen. Uw brandverzekering dekt de kosten van de brand, maar niet de kosten van sanering van de grond.

Milieuschade: gevolgen voor uw bedrijf

Krijgt uw bedrijf te maken met milieuschade, dan brengt dit vaak hoge kosten met zich mee. Zo kan het opruimen van verontreinigd bluswater makkelijk oplopen tot 60.000 euro. Daarbij geldt: wie de schade veroorzaakt – bewust of onbewust – is aansprakelijk voor de kosten. Lang niet alle bedrijven zijn hiervoor verzekerd. Zij komen voor hoge kosten te staan, die zij vaak niet kunnen opbrengen.

Tips om milieuschade te beperken

  1. Zorg voor een duidelijk milieubeleid, zodat medewerkers weten waar ze aan toe zijn
  2. Heeft u tanks van een ander bedrijf op uw terrein? Controleer dan of dit bedrijf een milieuaansprakelijkheidsverzekering heeft
  3. Houd absorptiekorrels bij de hand voor kleine morsschades
  4. Heeft u boven- of ondergrondse tanks? Zorg dan dat deze regelmatig worden gekeurd
  5. Asbest in uw bedrijfspand? Neem geen risico en laat deze verwijderen. Kijk hier voor mogelijke subsidieregelingen
  6. Overleg met uw TVM-accountmanager in hoeverre een milieuschadeverzekering noodzakelijk is voor uw bedrijf