Overslaan en naar de inhoud gaan

Duitse kilometercharter niet automatisch CMR-vervoerder

Jan Lamberink: ‘De hoofdregel van het CMR-verdrag geldt niet automatisch als er sprake is van ‘Lohnfuhr’.’

Volgens artikel 3 van het CMR-verdrag moet u instaan voor uw medewerkers (ondergeschikten) en bent u aansprakelijk voor hun fouten alsof u zelf de vervoerder was. In geval van schade aan of verlies van de lading (diefstal) bent u aansprakelijk (tenzij). Als u het vervoer heeft uitbesteed wordt de aan de opdrachtgever uitgekeerde schade daarna verhaald op deze vervoerder. Maar: wanneer u (met name) een Duitse kilometercharter inschakelt dan geldt deze hoofdregel niet automatisch. Jan Lamberink, senior specialist schade transport, wijst u op de risico’s.

Lohnfuhr

Naar Duits recht spreekt men van een overeenkomst van ‘Lohnfuhr’, wanneer u enkel een trekker met chauffeur op kilometer- of uurbasis inhuurt. Als er sprake is van een deugdelijke trekker én een bekwame chauffeur dan hoeft de door u ingeschakelde charter (de ‘Lohnfuhrunternehmer’) niet in te staan voor de verplichtingen die hij als vervoerder zou hebben volgens het CMR-verdrag. Deze charter is dus niet automatisch aan te merken als (onder)vervoerder in de zin van het CMR-verdrag. Dat brengt een groot risico met zich mee.

Een praktijkvoorbeeld

Een voorbeeld uit de praktijk. Een verzekerde van TVM besteedde een transport uit aan een charter gevestigd in Kleve (Duitsland) voor een rondrit Zwitserland. Op vrijdag nam de chauffeur de oplegger mee en parkeerde hij de combinatie niet in Kleve maar voor zijn huis in Duisburg. Vervolgens werd de oplegger gestolen en werd de verzekeringsnemer van TVM door zijn opdrachtgever voor de schade aansprakelijk gesteld. Nadat het schadebedrag aan de opdrachtgever was betaald, probeerde TVM de schade te verhalen op deze Duitse ondervervoerder/kilometercharter.

De rechter wees echter de vordering af omdat sprake was van Lohnfuhr. Er werd namelijk een deugdelijke trekker met een “bekwame’’ chauffeur ingezet waarbij achteraf op gereden kilometers werd afgerekend. Voor het transport van de lading werd verder niets schriftelijk overeengekomen.
Conclusie: naar Duits recht is Lohnfuhr geen transportovereenkomst en daarmee kon de transportschade door TVM (mede namens verzekerde) niet op grond van het CMR-verdrag worden verhaald op de Duitse kilometercharter.

Hoe voorkomt u dat er sprake is van Lohnfuhr?

Het is van groot belang dat deze Lohnfuhrunternehmer wordt aangemerkt als vervoerder in de zin van het CMR-verdrag. TVM adviseert u daarom om dit contractueel goed af te spreken, bijvoorbeeld door dit op te nemen in een charterovereenkomst. Eén van de mogelijkheden is om de volgende zin expliciet op te nemen in de vervoersopdracht of –overeenkomst:

“Als Auftragenehmer haben Sie, auch im Sinne von Lohnfuhr, die Rechte und Pflichten eines Frachtführers“.

Daarmee voorkomt u dat er sprake kan zijn van Lohnfuhr en eventuele gevolgen voor uw schadelast en verzekeringspremie.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact TVM preventie en risicobeheer.