Overslaan en naar de inhoud gaan

TVM foundation laat al tien jaar dromen uitkomen

Niet alleen TVM verzekeringen viert dit jaar een jubileum. Ook de TVM foundation viert een tienjarig bestaan. De stichting zorgt met haar bijdrages dat plannen voor een betere leefomgeving gerealiseerd kunnen worden. Al meer dan tweehonderd projecten zijn sinds de oprichting in 2012 ondersteund. Tijd voor een terugblik.

Maatschappelijke betrokken­heid 

Maatschappelijke betrokken­heid is TVM verzekeringen niet vreemd. Sinds de oprichting in 1962 houdt de transportverzekeraar zich al bezig met het wel en wee van landelijke, maar zeker ook regionale en lokale gebeurtenissen. Op de dag dat TVM vijftig jaar bestond, op 6 december 2012, is een stichting opge­richt: de TVM foundation. Jaarlijks reserveert TVM een deel van de winst en doneert dit aan de TVM founda­tion. De reden hiervoor? Bijdragen aan een duurzame verbetering van de leefbaarheid in de buurt, in een dorp of in een stad. Medewerkers en leden van TVM mogen een aanvraag voor een bijdrage doen. En omdat TVM er voor en door haar leden is, hebben enkele leden ook een actieve rol bij het verdelen van de bijdragen. Al sinds de oprichting is plaats voor leden in het bestuur van de TVM foundation.

Aan de wieg

Voormalig CFRO van TVM verzeke­ringen Dirk Jan Klein Essink stond aan de wieg van de TVM foundation. Vanaf de beginperiode trad Klein Essink op als betrokken bestuurslid en penning­meester van de stichting. In zijn afscheidsinterview in de TVM Actueel van april 2022 sprak hij vol lof over de stichting. “Voor TVM draait alles om de menselijke maat. De TVM founda­tion is daar een prachtig voorbeeld van. Door de inzet en betrokkenheid van de collega­bestuursleden, met Joop Atsma als voorzitter voorop is de TVM foundation uitgegroeid tot een instituut.” Joop Atsma, Nederlands Scan de QR-code voor politicus en voormalig voorzitter van meer informatie over de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie), is al sinds de oprichting betrokken als voorzitter van de TVM foundation.

“De foundation onder­streept de grote maatschappelijke betrokkenheid van TVM. Dat is ook de reden dat ik graag het voorzitterschap heb geaccepteerd”.

Aanvragen indienen

Het hele jaar door kunnen aanvra­gen worden ingediend. Twee keer per jaar (in mei en in oktober) is er een bestuursvergadering waarin alle aan­ vragen worden besproken. Aan de hand van heldere voorwaarden en cri­teria wordt besloten of een project wel of niet voor een donatie in aanmer­king komt. De doelstelling is duidelijk: De stichting wil door middel van donaties bijdragen aan een duurzame verbetering van de maatschappelijke en sociaaleconomische omgeving. Dus de aanvragen variëren. Van ontzet­tend grote en meerjarige projecten waar veel geld voor nodig is, tot lokale kleinere gewenste bijdrages.

Al meer dan tweehonderd projecten zijn er dus door de TVM foundation ondersteund. Van grote initiatieven tot op het eerste oog kleine wensen. Een ding hebben ze allemaal gemeen: voor de initiator betekent het inge­stuurde initiatief de wereld. Dat blijkt wanneer we langsgaan bij twee stich­tingen die in de afgelopen jaren een donatie hebben ontvangen.

TVM foundation

Informatie over de initiatieven, de voorwaarden en over hoe u een aanvraag indient, vindt u op tvm.nl/tvm-foundation