Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlonen in strijd met de CAO niet toegestaan Wat zijn de gevolgen?

Een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakt duidelijk dat verlonen in strijd met de CAO niet mag. Een grote transportondernemer uit deze zaak moest hierdoor drie werknemers alsnog een groot bedrag betalen aan achterstallig salaris. Hier leest u over de gevolgen van verlonen in strijd met de CAO.

Wat was er aan de hand?

De transportondernemer had in het uitleesprogramma voor de boordcomputer een maximumtijd ingesteld voor diverse werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de wachttijd bij een klant.  Duurden de werkzaamheden langer dan de vastgestelde tijd? Dan moesten de chauffeurs een extra verantwoordingsformulier invullen, zodat hun werkgever kon controleren waarom de werkzaamheden langer hadden geduurd.  Hielden werknemers zich niet aan deze instructie of deden zij te lang over de werkzaamheden? Dan werden de extra gemaakte diensturen automatisch aangemerkt als pauze, waardoor ze niet werden uitbetaald.

Naar de rechter

Een drietal werknemers was het hier niet mee eens en zij stapten naar de rechter. Deze werknemers hadden jarenlang een schaduwadministratie bijgehouden. Zo konden zij aantonen dat zij meer uren hadden gewerkt dan aan hen waren uitbetaald. Het Gerechtshof zet met zijn uitspraak een streep door de werkwijze van deze transportondernemer, omdat die in strijd is met de CAO Beroepsgoederenvervoer. De transportondernemer moest de drie werknemers aanzienlijke bedragen betalen voor achterstallig salaris.

Wat betekent deze uitspraak voor logistiek- en transportondernemingen?

De CAO Beroepsgoederenvervoer is een standaard CAO. Dit betekent dat werkgevers daar niet van mogen afwijken: niet in het nadeel, maar ook niet in het voordeel van een werknemer. Zelfs niet als dat met een werknemer samen schriftelijk wordt vastgelegd. Zorg er dus voor dat de loonberekening in overeenstemming is met de CAO.

De CAO bepaalt dat alle diensturen moeten worden uitbetaald, onder aftrek van de werkelijk genoten dagelijkse rust en de pauzetijden die staan in bijlage III van de CAO. Behalve deze verplichte aftrekposten, mogen er geen diensturen worden geschrapt, tenzij heel duidelijk is dat de overuren door eigen schuld of toedoen van de chauffeur zijn ontstaan.
 

De werkgever is verantwoordelijk voor een juiste loonberekening, waar werknemers input voor moet leveren.  Zo moeten werknemers de diensturen, rust, correcties en pauzes bijhouden op een urenverantwoordingsstaat. Vervolgens is het aan de werkgever om deze staat te controleren, voor akkoord te ondertekenen en terug te geven aan de werknemer.

Let er bij de controles dus goed op dat de juiste correcties worden toegepast en dat deze in overeenstemming zijn met de CAO.

Tot slot is verloning met toepassing van een normeringsregeling, gebaseerd op de gebruikelijke duur van de werkzaamheden in de praktijk, alleen mogelijk onder de strenge voorwaarden van de CAO.

Zo’n regeling geldt alleen na overleg met de ondernemingsraad, en na instemming van en vastlegging met de vakbonden. Die procedure had de transportondernemer niet gevolgd, waardoor deze normering niet was toegestaan en de gewerkte uren dus op basis van de CAO betaald moesten worden.

Betaling van achterstallig loon

Verloont een werkgever  toch in strijd met de CAO? Dan is de kans zeer groot dat de rechter het bedrijf veroordeelt tot het betalen van achterstallig loon. Het te betalen bedrag wordt vaak ook nog verhoogd met een veroordeling in de proceskosten, de wettelijke rente en een wettelijke verhoging die kan oplopen tot wel 50%. Bovendien kunnen werknemers achterstallig salaris vorderen tot vijf jaar terug waardoor het om aanzienlijke bedragen kan gaan.  Werkgevers doen er dus goed aan om de CAO te volgen.

TVM Rechtshulp

Hebt u juridische hulp nodig bij een geschil over dit onderwerp? Neem dan contact op met de gespecialiseerde juristen van TVM Rechtshulp via 0528-292 416 of via rechtsbijstandbedrijf@tvm.nl.