TVM, TLN en ING: sectorstudie over kansen creëren in crisistijd

Leestijd 5 minuten

5 oktober 2020

Waar ondernemers reikhalzend uitkeken naar 2020 als potentieel topjaar, belandden we door de uitbraak van het coronavirus wereldwijd versneld in de volgende crisis. ING, TVM en TLN publiceren een gezamenlijke sectorstudie om inzicht te geven in ondernemen in tijden van crisis. Hoe komt het dat het ene bedrijf sterker uit de crisis komt dan de ander?

Klik hier voor de volledige publicatie 

‘Crisis? Creëer je eigen kansen’

Aan de hand van de sectorstudie ‘Crisis? Creëer je eigen kansen’ willen ING, TVM en TLN bedrijven in de transport- en logistieke sector bewust maken van hoe te anticiperen op uitdagende omstandigheden. Op die manier kunnen zij degene zijn die sterker uit de volgende crisis komen. Het rapport geeft inzicht, creëert bewustwording en biedt handvatten door voorbeelden van ondernemers te geven en ruimte voor discussies te bieden.

Schakelen op het juiste moment

Conclusie uit het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia, is dat schakelen op het juiste moment essentieel is. Ondernemen is topsport: een keer te laat op- of afschalen kan tot gevolg hebben dat het jaarrendement is verdampt. Daarnaast spelen zaken als liquiditeit, vraag en aanbod, veiligheid en communicatie. Het rapport is te downloaden op de websites van de deelnemende partijen. 

Impact corona op de economische crisis 

Ondanks dat de voortekenen voor een dalende economie er al waren, keken veel bedrijven op voorhand naar 2020. Menig bedrijf actief in transport en logistiek was op de toenemende vraag aan het schakelen. Als gevolg van corona viel dit alles in één keer weg. 

Waarde van warehousing

Door corona, de bijbehorende angst en de intelligente lockdown zijn consumenten massaal online gaan shoppen. Ook producten die tot voor kort alleen door een beperkt aantal mensen online werden besteld, werden grootschalig op internet gekocht en thuisbezorgd. De pakketdiensten spreken over kerstdrukte, maar dan maandenlang. Ook als straks corona niet meer zo’n grote rol speelt, is de verwachting dat de online verkopen hoog blijven. De waarde van warehousing heeft zich ten tijde van de coronacrisis bewezen. Waar voor sommige sectoren de transporten stilvielen, puilden de warehouses uit. Natuurlijk liep de omzet – behaald door handling – terug, maar die werd (gedeeltelijk) gecompenseerd met omzet door opslag.

Webinar ‘Crisis? Creëer je eigen kansen'

Op 6 oktober werd er tijdens de webinar ‘Crisis? Creëer je eigen kansen' over de sectorstudie gesproken. Bekijk het webinar hier.

Op het juiste moment schakelen

Ronald Kuipers, commercieel directeur TVM Nederland: “De uitbraak van het coronavirus heeft ons versneld in een economische crisis gebracht. De transportstromen binnen en buiten Nederland gaan de komende periode sterk veranderen; denk aan het blijvend veranderde consumentengedrag door de lockdown en de milieubelasting en -wetgeving. Ondernemers speelden hier al op in, maar door het coronavirus is de urgentie om snel en goed te anticiperen op de ontwikkelingen vergroot.” 

Machiel Bode, sector banker Transport en Logistiek ING: “De marktomstandigheden worden jaarlijks uitdagender. De transportmarkt komt steeds meer onder druk te staan vanuit de open markt en prijsconcurrentie. Denk aan lagelonenlanden en de opkomst van de platformeconomie. Alleen bedrijven die de gevaren onderkennen en hierop een actief beleid voeren, zijn opgewassen tegen deze veranderingen. Door als ondernemer op het juiste moment te schakelen komt een bedrijf sterker uit de crisis. Dat geldt niet alleen voor de coronacrisis, dat is ook van toepassing op elke andere crisis. Een generieke aanpak is er niet, het is maatwerk.”

Jan Boeve, directeur Transport en Logistiek Nederland: “Het onderzoek geeft een aantal waardevolle inzichten die ondernemers uit vorige crises hebben getrokken. Daarbij valt het op dat ondernemers die het nu juist goed doen en meer vertrouwen hebben in de nabije toekomst, goed weten welke markt zij willen bedienen en wat hun klanten willen. Het is belangrijk dat je als ondernemer niet alleen op je intuïtie vertrouwt, maar belangrijke, strategische beslissingen bewust en planmatig maakt. Het rapport geeft een aantal praktische suggesties om dat te doen.”

De sectorstudie

Klik hier voor de volledige publicatie