Overslaan en naar de inhoud gaan

Hulp na een heftige situatie op de weg of op het werk

Chauffeurs en logistiek medewer­kers maken veel mee. Soms zijn dit schokkende gebeur­tenissen. Ook bedrijfsongevallen kunnen veel impact hebben op de transportondernemer en zijn personeel. Bij dergelijke situaties kunnen zij ook op TVM rekenen. Ghita Timmer, productspecialist, vertelt hoe TVM helpt.

Schokkende gebeurtenis

Het is niet eenvoudig om zelf te onderkennen wat een gebeurtenis met je heeft gedaan. Wel zijn er bekende signalen zoals ontkenning, slecht eten, emotionele uitbarstingen en slecht slapen. Dit kan leiden tot ziekte en verzuim. Ghita Timmer: “Dat is jammer, want met acute traumazorg kan dat mogelijk worden voorkomen. Altijd doen dus, ook als de werknemer denkt dat het wel meevalt. En het is niet alleen voor uw werknemer. Ook als de ondernemer zelf een schokkende gebeurtenis meemaakt.” Of een gebeurtenis traumatisch is, valt vooraf niet te voorspellen. Wel dat het een traumatische gebeurtenis kan zijn.

Bij een schokkende gebeurtenis kan worden gedacht aan een ongeval, agressie of de confrontatie met plotseling overlijden. Een traumatische gebeurtenis is een onverwacht voorval die het leven ontwricht en een groot effect kan hebben op het verdere leven.

Acute traumazorg

Acute traumazorg klinkt zwaar, maar het betekent niks meer dan directe hulp na een heftige gebeurtenis. “Het kan zoveel narigheid voorkomen,” zegt Ghita. “TVM begeleidt medewerkers van transportbedrijven direct na een schokkende gebeurtenis als deze minder dan 14 dagen geleden heeft plaatsgevonden. Met gesprek­ken stimuleren we het normale verwerkingsproces en eventueel de re-integratie in het werk. Tien procent van de mensen die een schokkende gebeurtenis meemaken, ontwikkelt een posttrau­matische stressstoornis. In dat geval onderkennen we dat vroegtijdig door de begeleiding. Daar is de werknemer enorm mee gebaat.”

Traumazorg en Interventie

De module Traumazorg en Interventie is onderdeel van de verzekering ‘MedewerkerTotaal’ van TVM. Het biedt begeleiding en behandeling voor medewerkers, directeuren en compagnons die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt. De begeleiding is onder andere gericht op het stimuleren van het verwerkingsproces en de terugkeer in het arbeidsproces. Ghita: “Waar de schokkende gebeurtenis plaatsvindt, maakt niet uit. Zolang de medewerker in het buitenland is, is er telefonische ondersteuning. Zodra de medewerker weer in Nederland is begint de trauma­zorg, welke gericht is op een snel herstel van de medewerker.”

Een praktijkvoorbeeld

Ghita: “Bij een bedrijf vindt een ongeval plaats, waarbij een medewerker komt te overlijden. Meerdere collega’s zijn getuige en geven aan hulp nodig te hebben bij de verwerking. In deze situatie is er door TVM direct acute groepsopvang geregeld, waarbij TVM ook de dagen erna contact houdt met deze medewerkers. TVM betaalt de eerste twee weken acute opvang (Traumaverze­kering). Voor verdere traumaverwerking is extra budget beschikbaar (Interventieverzekering).

Snel schakelen

Slachtofferhulp van de overheid gaat uit van reguliere zorg. Dit kan wachttijden tot gevolg hebben, met de kans dat klachten verergeren en leiden tot langdurig verzuim. Ghita: “Binnen TVM schakelen we snel met de betrokken afdelingen en alle partijen die kunnen helpen. Het is belangrijk om uw werknemers te begeleiden, er voor hen te zijn en direct hulp te leveren.”