Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijlpaal: volgende fase IT Hub Hoogeveen

Het behouden, opleiden en aantrekken van IT-talent in Drenthe is met de volgende fase van de IT Hub een stap dichterbij. De partners hebben de samenwerking verstevigd door concrete invulling aan het inhoudelijke programma te geven, er is veel belangstelling getoond vanuit het bedrijfsleven, de locatie bij het station van Hoogeveen is definitief en de bouw van het nieuwe gebouw start in maart.

1 februari 2022

Het behouden, opleiden en aantrekken van IT-talent in Drenthe is met de volgende fase van de IT Hub een stap dichterbij. De partners hebben de samenwerking verstevigd door concrete invulling aan het inhoudelijke programma te geven, er is veel belangstelling getoond vanuit het bedrijfsleven, de locatie bij het station van Hoogeveen is definitief en de bouw van het nieuwe gebouw start in maart. Ook zijn er al resultaten behaald. De eerste TVM medewerkers zijn door de IT Hub omgeschoold. En studenten en bedrijven werken samen om aan de hand van data de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de activiteiten van de IT Hub is geld beschikbaar gesteld vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe.

Waarom een IT Hub?

Digitalisering is niet meer weg te denken en vrijwel iedere bedrijfstak heeft er mee te maken. Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker en er is grote behoefte aan goed opgeleide digitale professionals. Voor een toekomstgericht Drenthe is het van belang om in te zetten op de digitale transitie. Dat doen we met behulp van IT Hub. Dit wordt dé plek waar de vraag van het bedrijfsleven gekoppeld wordt aan studenten, talent, kennis en onderzoek. De IT Hub gaat bedrijven actief benaderen om deel te nemen en/ of gebruik te kunnen maken van de vele mogelijkheden die de hub biedt.

IT Hub: Drentse broedplaats IT-talent, digitale professionals en bedrijfsleven

De IT Hub in Hoogeveen gaat bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe en het samenspel tussen mbo, hbo en wo. Het biedt mogelijkheden om IT-talent te boeien en te binden aan Drentse bedrijven. Daarvoor worden onder andere evenementen en nieuwe onderwijsvormen georganiseerd om een hybride leer- en innovatieomgeving mogelijk te maken. De specifieke thema's waarop wordt ingezet, zoals data-analytics, artificial intelligence, robotics, sensoring (Internet of Things), blockchaintechnologie en cybersecurity, zijn door het bedrijfsleven aangedragen.

Het is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid-en Oost-Drenthe tot stand komt. Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen.

Welke partners zijn betrokken bij de IT Hub?

De IT Hub is een initiatief van de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, kennisinstellingen en het regionale bedrijfsleven. De kennisinstellingen zijn verenigd in de Universiteit van het Noorden, een samenwerkingsverband dat onder andere digitalisering in Noord-Nederland bevordert. De IT Hub bestaat uit de koplopers TVM verzekeringen, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe. Verschillende bedrijven zoals Fokker stellen opleidingsplekken beschikbaar. Eind januari 2022 is de voortzetting en concrete invulling bekrachtigd in de tweede samenwerkingsovereenkomst.