Verhoogd risico op verstekelingen richting Verenigd Koninkrijk

Leestijd 4 minuten

Er is momenteel weer sprake van verhoogd risico op verstekelingen, zowel bij Calais als elders in Europa. Bedrijven exporteren in de laatste maand voor de Brexit zoveel mogelijk goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor neemt de drukte bij de Eurotunnel toe en ontstaan er lange files. Door slecht weer op de Noordzee is het extra druk bij de Eurotunnel en zijn de controles voor de terminal flink opgeschroefd. Drukte en vertraging verhoogt de kans op verstekelingen aan boord.

Het is voor verstekelingen gemakkelijker om in een stilstaande oplegger te klimmen. Wees de komende weken dus extra alert. Vermoed je te maken te hebben met verstekelingen? Bel dan direct het alarmnummer van de politie.

 Tips

- Plan uw ritten zorgvuldig. Wees extra voorzichtig met onbekende partijen en vreemde laadplaatsen.

- Maak gebruik van beveiligde parkeerplaatsen. Overnacht niet onbewaakt op de routes naar de ferry’s.

Voor aanvang van de reis
1. Zorg dat u schriftelijke aanwijzingen over voertuigbeveiliging bij u heeft en een checklist (pdf) heeft die voor en tijdens de reis nagelopen en ingevuld kan worden.
U kunt de lijst (ook in andere talen) downloaden via: https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist 
2. Wees extra alert en houd toezicht bij het beladen om te voorkomen dat er verstekelingen in de laadruimte kruipen.
3. Controleer de constructie van het voertuig (carrosserie, dekzeil) en registreer elke schade in de checklist (pdf) 
4. Kunt u of mag u niet bij het beladen aanwezig zijn? Laat dan degene die voor het beladen verantwoordelijk was, zijn of haar gegevens op de checklist vermelden en hiervoor tekenen. Teken de vrachtbrief af met het voorbehoud dat afzenders hebben geladen en dat u niet bij het beladen aanwezig was/mocht zijn. 

Na het beladen
5. Sluit deuren af met goede sloten. Maak bij auto’s met een huifzeil gebruik van een goede beveiligingskabel (TIR cord). Vermeld het nummer van het slot en/of verzegeling op de checklist en CMR-vrachtbrief. 
6. Controleer de bakken en beveilig deze waar mogelijk met sloten. Controleer ook windvangers/spoilers en assen. Let op: een zegel is geen slot. 

Gedurende de reis na elke stop
7. Controleer voor vertrek de zeilen, de wanden, het dak en de beveiliging van het voertuig. Trek aan veiligheidskabels en sloten om te controleren of ze nog intact zijn. Controleer de bakken, windvangers/spoilers en assen.
8. Zijn er tekenen van schade of is er geknoeid met sloten en zegels? Controleer dan de lading en laadruimte en breng de veiligheidsvoorzieningen opnieuw aan. Vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met de planning. 

Voor de controlezone van Groot-Brittannië of voor inscheping
9. Herhaal stap 7 en 8.
10. Als het niet mogelijk is het voertuig te beveiligen, voer dan een handmatige en fysieke controle van de lading en de laadruimte uit.
11. Vermeld de uitgevoerde controles op de checklist:

  • na het laden.
  • na elke stop.
  • voordat u de controlezone van het Groot-Brittannië inrijdt of voor inscheping.

Altijd

  • Wees voorzichtig.
  • Wees alert.
  • Neem extra sloten en checklists mee.
  • Houd de schriftelijke aanwijzingen en checklist bij u in de cabine.
  • Teken op de checklist aan wanneer u een controle heeft uitgevoerd.
  • Stel de plaatselijke overheid, de grensbewakingsdienst of de politie op de hoogte als u vermoedt dat er iemand zonder uw toestemming in uw voertuig is gekomen.