Overslaan en naar de inhoud gaan

Focus op het verzamelen van bewijsstukken

Een groot aantal transportondernemingen heeft zich bij TVM verzekeringen gemeld om deel te nemen aan de collectieve claim tegen het truckkartel.

28 maart 2018

Een groot aantal transportondernemingen heeft zich bij TVM verzekeringen gemeld om deel te nemen aan de collectieve claim van TLN, TVM en Hausfeld & Co tegen het truckkartel.

Sinds september is er een speciale website online (www.nltruckkartel.nl), waar ondernemers die menen gedupeerd te zijn zich kunnen melden. Pluim: “Van relaties hebben we tot nu toe opgaves ontvangen van bijna 13.000 vrachtwagens waarvoor ook daadwerkelijk overeenkomsten zijn getekend.”, zegt Simone Pluim, manager rechtshulp van TVM verzekeringen.

Via andere kanalen hebben zich ook ondernemers aangesloten bij de massaclaim. Voor Nederland gaat het in totaal om zo’n 50.000 vrachtwagens.

Achtergrond

Vorig jaar legde de Europese Commissie een recordboete op van bijna drie miljard euro aan de betrokkenen van het zogenoemde truckkartel. De fabrikanten MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF Trucks en Scania hebben zich tussen 1997 en 2011 schuldig gemaakt aan het maken van verboden prijsafspraken. Als gevolg daarvan betaalden mogelijk ongeveer 600.000 transportondernemers in Europa jarenlang te veel voor hun vrachtwagens. De boete van 2.9026.499.000 euro die Margrethe Vestager, de Europees Commissaris voor Mededinging, oplegde was tot dat moment de hoogste in de geschiedenis.

Voor TVM verzekeringen was het truckkartel aanleiding om in de bres te springen voor haar leden die verzekerd zijn voor verkeersrechtsbijstand. Samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) is besloten om advocatenkantoor Hausfeld & Co in te schakelen voor de voorbereiding van de claims.

Pluim: “Hausfeld is aan de slag gegaan op basis van een ‘succes-fee’. Dat betekent dat ze een percentage van de opbrengst krijgen als men succes boekt. Voor leden van TVM met de verkeersrechtsbijstandsverzekering, een kleine zeventig procent van onze relaties, is de procedure tot het polismaximum kosteloos. Wij nodigen leden die deze verzekering niet hebben, vanzelfsprekend ook uit om mee te doen. De afspraak met hen is dat zij uitsluitend in geval van succes, achteraf een percentage van de ontvangen compensatie betalen.”

Samenwerking met RDW

Het door Hausfeld & Co samengestelde team van specialisten beoordeelt de inhoudelijke kant van de zaak. In de aankomende weken wordt gewerkt aan de onderbouwing van alle (individuele) claims. Dat gaat dan vooral om een feitelijke en financiële onderbouwing per aangesloten truck.

Alle deelnemers aan het collectief ontvangen binnenkort een instructiemail en worden gevraagd om zo veel mogelijk relevante gegevens aan te leveren om de dossiers compleet te maken. Het gaat dan vooral over voertuig- en eigendomsinformatie en uit financiële informatie (zoals prijsinformatie, aankoopnota’s en offertes).

Het verzamelen van de noodzakelijke bewijsstukken kan een behoorlijke klus zijn. Om het verzamelen van de benodigde bewijsstukken zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, wordt gemaakt van standaard sjablonen die ingevuld kunnen worden. Daarnaast ondersteunen RDW en TVM verzekeringen het NLtruckkartel in deze fase van gegevensverzameling. Bijvoorbeeld door mogelijk ontbrekende informatie aan te leveren vanuit hun administraties. Dat betekent niet dat ondernemers zelf niets meer hoeven te doen; hoe beter de claim wordt onderbouwd, hoe groter de kans op succes.

Verjaring stuiten

Pluim: “Wij verwachten niet dat er voor in Nederland aangeschafte trucks een verjaringstermijn speelt. Maar om er zeker van te zijn dat er geen rechten verspeeld worden, is er door TLN als brancheorganisatie voor transport en logistieke ondernemers in het najaar van vorig jaar actie ondernomen om die verjaringstermijn collectief te stuiten.”

Voor alle ondernemers die zich later hebben aangesloten bij het claiminitiatief wordt de stuitingsactie herhaald. Overigens is Hausfeld van mening dat verjaring van de claims in Nederland niet aan de orde is, omdat de langere Europeesrechtelijke termijn van 20 jaar geldt.

De verwachting is  dat de procedure er één van de lange adem zal worden. Pluim: “Hausfeld gaat voor een redelijke vergoeding binnen een redelijke termijn. Bij dit soort schadeclaims weet je dat leveranciers hun eigen strategie hebben en die zal er zeker niet op gericht zijn om de zaken snel te regelen. Voorlopig is het dus een kwestie van afwachten.”

Heeft u nog vragen?

U kunt uw vragen stellen aan TVM rechtshulp via truckkartel@tvm.nl.

U kunt ook contact opnemen met NLtruckkartel via telefoonnummer 0800-87 82 55 2 of mail info@nltruckkartel.nl.