Overslaan en naar de inhoud gaan

De All-in Verhuizerspolis, ben ik nog goed verzekerd?

Veel risico’s zijn gedekt met de All-in Verhuizerspolis.  Dit is een uitgebreide pakketverzekering. Veel risico’s waarvoor u aansprakelijk kunt zijn als verhuisbedrijf (Erkende Verhuizer of niet-erkende verhuizer), kunnen verzekerd worden. De verzekering sluit goed aan op de eisen van de OEV. De AIV biedt dekking voor uw aansprakelijkheid volgens de verhuis- en bewaarnemingsvoorwaarden AVVV en AVBV 2015.

 

Veel risico’s zijn gedekt met de All-in Verhuizerspolis

De All-in Verhuizerspolis van TVM, afgekort AIV, is een uitgebreide pakketverzekering. Veel risico’s waarvoor u aansprakelijk kunt zijn als verhuisbedrijf, kunnen met de AIV verzekerd worden. Dit geldt zowel voor Erkende Verhuizers (EV) als niet-erkende verhuizers.

De AIV sluit goed aan op de eisen van de OEV

De verzekering biedt dekking voor uw aansprakelijkheid volgens de verhuis- en bewaarnemingsvoorwaarden AVVV en AVBV 2015. Op uw polisblad ziet u welke dekking(en) u verzekerd heeft. De OEV wijst Erkende Verhuizers er op extra aandacht te hebben voor het (niet) afgeven van certificaten en juridische en/of compliance-zaken. Ook moet er inzicht gegeven kunnen worden in de schade-aantallen.

Inzicht in schade-aantallen

Volgens het nieuwe Erkenningsreglement Erkende Verhuizers 2021 geldt er een maximum schadepercentage van 2,5%. Dit betekent dat per 200 verhuizingen er maximaal 5 schademeldingen mogen plaatsvinden. Dit moet u aan de OEV kunnen aantonen door een verklaring van uw verzekeraar. TVM kan u op uw verzoek een overzicht geven van de door u, bij ons geclaimde verhuisschaden. In overleg met u kunnen wij aan dit overzicht toevoegen welke verhuizing onder het Garantiecertificaat valt. 

U heeft nog geen Wft vergunning nodig

In 2019 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangekondigd dat het begrip ‘bemiddelen’ in de Wet financieel toezicht (Wft) zal worden uitgebreid. Het gevolg is dat verhuizers dan een vergunning moeten hebben om verzekeringscertificaten aan hun klanten te kunnen geven. Er is toen veel kritiek vanuit de markt gekomen. De AFM is toen een marktonderzoek gestart en heeft aangegeven voorlopig het begrip niet te wijzigen. Tot nu toe is dit niet gewijzigd en heeft u als verhuizer dus geen vergunning nodig. 

Gebruik onze verzekeringskaart (IPID) om uw klanten te informeren

De EU-richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) zorgt dat binnen Europa dezelfde spelregels voor verzekeringsdistributie gelden. Eén van die spelregels gaat over informatie aan de klanten die een verzekering willen sluiten. Ook uw klant moet duidelijk worden geïnformeerd over de verzekering van uw verhuisdiensten. Hiervoor kunt u onze verzekeringskaart gebruiken. In de IDD heet deze kaart een Insurance Product Information Document (IPID). De verzekeringskaart is, zoals de richtlijnen voorschrijven, bedoeld voor de verzekeringnemer. Dat is voor deze verzekering dus het verhuisbedrijf, en niet de (particuliere) verhuisklant. Deze Verzekeringskaart geeft een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Uw Garantiecertificaat geldt voor iedere opdracht

De AIV van TVM biedt een doorlopende dekking voor uw opdrachten voor Verhuizingen, Opslag (= bewaarneming) en Logistieke Verhuisdiensten. Omdat de AIV een doorlopende dekking biedt, hoeft u niet iedere opdracht apart door te geven. Wij geven daarom geen certificaten per opdracht af.
Op het Garantiecertificaat staat B&L als tussenpersoon vermeld. Als u de AIV bij TVM heeft, dan geldt dit uiteraard niet voor de AIV. Dit geldt dan alleen voor de DIC/DIL dekking en de Coulanceregeling.
Als u bij TVM (of elders, maar niet bij B&L) bent verzekerd, staat dat dus niet op het Garantiecertificaat. U moet daarom zelf op de opdrachtbevestiging aangeven dat de verzekering is afgesloten bij TVM en dan kunt u onze verzekeringskaart hieraan toevoegen.

De Opslagdekking op de AIV is meestal voldoende

De dekking op de AIV voor Opslag geldt ook voor de periode ná de eerste 30 dagen. Als u deze doorlopende dekking bij ons heeft afgesloten, hoeft u daarnaast geen verlengde dekking via B&L aan te vragen. Dat zou namelijk dubbel zijn.

Wij ondertekenen graag de Standaard Verzekeringsverklaring

De OEV heeft in april 2020 een ‘Standaard verzekeringsverklaring Erkende Verhuizers (v. 10-04-20) opgesteld. In deze versie zijn onze opmerkingen op de belemmeringen in een eerdere versie verwerkt. Als u bij een audit dit formulier moet laten zien, dan kunnen wij het voor u invullen en ondertekenen.

De verzekering geldt voor Europa en andere landen

De AIV is geldig in Europa inclusief het Aziatische deel van Turkije, Israël, Tunesië en Marokko. En tijdens vervoer tussen deze landen. Dit geldt voor alle opgegeven, en in de polis vermelde, werkzaamheden van het verhuisbedrijf. Ook als er andere voorwaarden worden gebruikt dan de AVVV. 

De All-inn Verhuizerspolis blijft een goede keuze

Wilt u meer weten of heeft u vragen over uw verzekering? Uw accountmanager of onze Ondernemersdesk helpen u graag bij vragen, het afsluiten of een premieberekening.

TVM ondernemersdesk

Bel ons op: (0528) 292 292
Of stuur een e-mail: ondernemersdesk@tvm.nl