Overslaan en naar de inhoud gaan

Tjitte Pander: "Preventie is het sleutelwoord in de scheepvaart"

Scheepsschade is het grote schrikbeeld van iedere binnenvaartschipper. Mocht er onverhoopt toch averij zijn, dan kan TVM de pijn enigszins verzachten. Daartoe zetten wij vier van onze experts in om de omvang van de schade vast te stellen. Eén van hen is sinds kort Tjitte Pander (53), een man met maritiem bloed in de aderen. Hij ziet zichzelf als een ervaren allround deskundige. In dit artikel vertelt Tjitte over zijn ervaringen in de zeevaart, de meest voorkomende schades in de binnenvaart en hoe de wereld op het water in de loop der jaren is veranderd. 

Eerder verschenen in TVM Scheepvaart, april 2023

Schades in de binnenvaart zo objectief mogelijk behandelen

"Ik doe veelal schadegevallen in de binnenvaartsector", steekt Tjitte van wal. "Maar met enige regelmaat ook zaken in de pleziervaart. Ik kijk eerst wat er aan de hand is. Problemen met de motoren, met de koppelingen, noem maar op. Bij de meeste schepen valt de schade over het algemeen wel mee. Ik moet de schade zo objectief mogelijk vaststellen. Voor beide partijen moet de oplossing goed zijn. Je wilt de verzekerde niet tekortdoen, maar als je die wat te veel geeft, doe je de andere leden van TVM tekort. Er is schade, of er is geen schade. Schipperen is er niet bij”.

Tjitte Pander

Van Friesland, over de wereldzeeën, naar Limburg

Na de zeevaartschool op Terschelling kwam de geboren en getogen Fries op de grote vaart terecht. Hij voer als marof (maritiem officier) op grote containerschepen. Tjitte heeft diploma’s van stuurman en van machinist. Zes jaar lang voer hij over de wereldzeeën, was soms vier maanden onderweg. Tot hij in Limburg, op visite bij een kennis van de zeevaartschool, een vrouw ontmoette. Het werd een serieuze relatie.

Maar ja, trouwen en dan maandenlang op zee, dat zou niet gaan werken. Dus bleef hij na z’n trouwen in Limburg wonen. Hij vond eerst een baan in de baggersector op de Maas en later bij advies- en ingenieursbureau Vranken in Maasbracht. Momenteel maakt het voor z’n werk in feite niet uit waar hij woont. Zijn werkterrein voor TVM is in heel Nederland, België en Duitsland. Zo belandde Tjitte uit het hoge noorden van Friesland in het zuiden van Limburg.

"Geen schipper wil met opzet een week stilliggen."

De aard en omvang van de schade vaststellen

Zijn werk omvat een breed spectrum. “Van onder tot boven in het schip en van casco tot de radarmast. Daarbij stellen we in de eerste plaats vast wat de schade is. Maar niet alleen aan het eigen schip. Ook de schade aan andere schepen. Wat heb je geraakt? Maar ook schade aan bijvoorbeeld eigendommen van Rijkswaterstaat of aan kaden. Wat je regelmatig tegenkomt, is touw in de schroef. Dan loopt alles vast. In principe weet de schipper wel precies wat er aan de hand is. Hij hoort een tik en dan weet hij: dit klopt niet. Zijn diagnose is vaak de juiste.”

Vervolgens probeert Tjitte de oorzaak vast te stellen, plus de aard en de omvang van de schade. “Een simpel vissnoer in de boegschroef komt vaak voor. Zo’n snoer komt in de afdichting, en dan loopt de olie eruit. Het zijn niet eens zozeer netten, maar juist die kleine vissnoeren, die schade veroorzaken.”

Tjitte Pander

Zulk soort schade is volgens Tjitte vrij eenvoudig vast te stellen. “Lastiger is de oorzaak van motorschade”, zegt hij. “Dat kan een verstuiver zijn, die niet meer werkt of een defecte pomp. Veel kun je halen uit de elektronische uitlezing. Een heel enkele keer is de motorschade te wijten aan achterstallig onderhoud. Maar meestal kan de schipper aantonen dat hij recentelijk onderhoud heeft laten uitvoeren.” Geen enkele schipper zit immers te wachten op schade. Het kost tijd en dus inkomsten. “Geen schipper wil met opzet een week stilliggen. Ik ga dan ook altijd van het positieve uit”, benadrukt hij.

Scheepsmotoren blijven ontwikkelen

Op het gebied van scheepsmotoren is er de laatste jaren veel veranderd. En er gaat nog meer veranderen, weet Tjitte. Alle motoren met een vermogen van meer dan 19 kW moeten zogeheten Stage V-motoren zijn. Die zorgen ervoor dat met name de NOx (stikstof)- en CO (koolstofdioxide)- uitstoot vermindert. Zo krijgt de binnenvaart tot 2035 de tijd om aan de doelstellingen van de Green Deal te voldoen.

"Het zijn niet eens zozeer netten, maar juist die kleine vissnoeren, die schade veroorzaken.”

Tjitte: “Een motor uit 2000 mag nog volledig draaien en mag je nog gewoon reviseren. Maar nieuwe motoren moeten aan alle Europese eisen voldoen. Dan praten we wel over een investering van een half miljoen per motor, inclusief nabehandelingssysteem en katalysator. Daar moet je heel wat jaren mee varen om die investering er weer uit te krijgen.”

In de zeevaart draait het om preventie

Tjitte wijst met nadruk op het belang van preventie. Hij werkt nu in de binnenvaart, maar heeft een verleden in de zeevaart: “Op de grote zeevaart draait alles om preventie. Alles is dubbel uitgevoerd en onderhoud wordt gepleegd en gedaan volgens een strak schema. Men wil geen enkel risico lopen. Die kant gaat het met de binnenvaart ook steeds meer op. Een week niet varen betekent omzetverlies. Dan moet je beslist wel preventief werken. Een oude leermeester bij zand- en grindbaggeraar zei eens tegen me: ‘Je moet niet kijken naar wat het nu kost, maar naar wat het over twintig jaar gekost heeft.’ Je moet investeringen doen en die over twintig jaar verdelen.”

"Het zou me niet verbazen als Yvon Jaspers met een programma komt getiteld ‘Schipper zoekt Vrouw’.”

“Maar”, zo voegt Tjitte eraan toe, “het moet wel in je aard passen. Binnenvaartondernemers zijn gewoon bedrijven. Vroeger had een schippersgezin soms wel acht kinderen. Daar waren er altijd wel twee bij die wilden varen. Tegenwoordig zijn er soms maar twee kinderen per schippersgezin en die willen dan vaak niet varen. Het zou me niet verbazen als Yvon Jaspers met een programma komt getiteld ‘Schipper zoekt Vrouw’.”

De aandrijving van de toekomst in de binnenvaart

"Een ander onderdeel dat van invloed kan zijn op de toekomst van de binnenvaart is de aandrijving. Is die vooralsnog per dieselmotor, geheel volgens de Stage V-normen? Wordt het elektrisch? Of gaan we over op waterstofmotoren? De eerste elektrisch aangedreven motoren zijn al in bedrijf. Zo ook hybridemotoren. Tjitte weet niet welke kant het opgaat. Ook is men bezig met waterbatterijen en LNG-motoren. Waterstof, door velen als de brandstof van de toekomst genoemd, is nog te weinig ontwikkeld."

Stabiliteit zorgt voor veiligheid

Tjitte zegt dat hij op de grote vaart vaak te maken kreeg met het aspect stabiliteit. “Ik heb hiervoor veel berekeningen moeten maken. Cijfers vind ik leuk. Stabiliteit is van levensbelang. Toen ik voer, had je schepen met 4.000 containers. Nu zijn schepen met 20.000 containers heel gewoon."

Tjitte Pander

Tjitte probeert een beeld te omschrijven: "Zet ze maar achterelkaar op een vrachtauto. 20.000 keer 10 meter, plus nog eens 10 meter tussen elke auto. Als je zo’n schip de haven van Rotterdam ziet binnenvaren, dan begrijp je pas hoe belangrijk stabiliteit is. Nu kun je de zeevaart niet vergelijken met de binnenvaart, maar ook hier is stabiliteit van het grootste belang.”

Ergste ramp op de Rijn in de naoorlogse geschiedenis

Tjitte wijst op de ramp op de Rijn van 13 januari 2011. "Vlak bij de historische Lorelei kapseisde de tanker Waldhof, met aan boord 2400 ton zwavelzuur. Die ramp zorgde voor een schadepost van 50 miljoen euro. Pas op 14 februari 2011 was de Rijn ter plaatse weer helemaal beschikbaar voor de scheepvaart. De Rijn is toen 33 dagen volledig gestremd geweest. Het was de ernstigste stremming van de Rijn in de naoorlogse geschiedenis."

"Als je zo’n schip met 20.000 containers de haven van Rotterdam ziet binnenvaren, dan begrijp je pas hoe belangrijk stabiliteit is."

"Onderzoeksbureau NEA berekende dat schippers een schade hadden geleden van 14 miljoen euro. Maar er was ook veel afgeleide schade. Door de stremming vielen transporten uit, moesten vervoersalternatieven worden geregeld of alternatieve, vaak duurdere leveranciers worden gezocht. Verladers, bevrachters en brokers leden daardoor een schade van zo’n 26 miljoen euro. Verzekeraars hadden een schadepost van zo’n 2 miljoen."

"Dan was er ook de directe schade door het ongeval. Die bedroeg meer dan tien miljoen. Een voorzichtige schatting levert dan al gauw een totaalbedrag voor de schade op van zo’n vijftig tot zestig miljoen euro. “Je moet er dus voor zorgen dat jouw schip stabiel vaart”, aldus Tjitte.

Alles over de binnenvaart bij TVM

Meer weten over wat TVM voor u kan betekenen in de binnenvaart? Onze experts van de binnenvaart staan voor u klaar. Klik hier en lees meer. 

Doe de VaarVeiligCheck

Doe voor vertrek de VaarVeiligCheck. Zo begint u goed voorbereid aan uw reis op het water en voorkomt u mogelijke risico's. Klik hier om de VaarVeiligCheck te starten. 

Lees hier alle nieuwsberichten