Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe voorkomt u transportcriminaliteit?

Transportcriminaliteit is een groot probleem. Ladingdiefstal, diefstal van diesel en voertuigonderdelen, agressie en geweld tegen vrachtwagenchauffeurs, verstekelingen in vrachtwagens: dit soort incidenten neemt helaas steeds meer toe. Niet alleen in ons land, maar in heel Europa. Het is dan ook van groot belang om de veiligheid van uw chauffeurs en de lading nog eens extra te controleren. Bert van Velden, adviseur preventie en risicobeheer bij TVM, geeft tips.

Ladingdiefstal: relatief eenvoudig

Lading stelen kan voor criminelen relatief eenvoudig zijn. Vooral doordat ze vaak goede contacten en informanten hebben. Soms worden goederen al op vrijdag geladen en staat een truck een heel weekend op een industrieterrein: een perfect moment voor criminelen om hun slag te slaan. Ze doen zich ook wel eens voor als vertegenwoordiger van de klant en staan de chauffeur dan op te wachten. Verder worden geregeld rijdende trucks beroofd – de zogenaamde Roemeense methode. Ook vrachtbeursfraude en cybercriminaliteit komt steeds meer voor.

Grote gevolgen voor ondernemer en chauffeur

Voor transportondernemers heeft transportcriminaliteit altijd grote financiële consequenties. In totaal kost dit ondernemers in Nederland jaarlijks gemiddeld 350 miljoen euro. Daarnaast kan er imagoschade ontstaan, wat ook leidt tot flinke kosten. Uiteraard heeft transportcriminaliteit ook impact op de betrokken chauffeur. De gevolgen kunnen groot zijn; zeker als er geweld bij te pas is gekomen.

Tips om transportcriminaliteit te voorkomen

Het is daarom erg belangrijk om transportcriminaliteit te voorkomen. Met onderstaande tips maakt u het criminelen een stuk lastiger.

  1. Criminaliteitspreventie begint bij de werving en selectie van chauffeurs en andere personeelsleden. Verzamel daarom zoveel mogelijk gegevens over uw nieuwe werknemer, bijvoorbeeld via voormalige werkgevers. Vraag altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en raadpleeg het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS).

  2. Train uw chauffeurs en andere medewerkers op veiligheidsaspecten en laat ze bijvoorbeeld een security awareness-training volgen. Ontwikkel een goede veiligheidscultuur binnen uw bedrijf. Zet veiligheid als vast punt op de agenda van bijeenkomsten en overleggen.

  3. Zorg voor een goede planning, zodat de chauffeur na het laden direct kan vertrekken en hij de vrachtwagen nergens hoeft te laten staan. Laat verder de vrachtwagen niet door de verlader gebruiken als opslagplaats voor diefstalgevoelige goederen en vervoer diefstalgevoelige goederen in kastentrailers. Zorg er ook voor dat de chauffeur altijd eerst contact opneemt met de planning als de afspraak op het losadres wijzigt.

  4. Besteedt u transporten uit? Selecteer het transport- of expeditiebedrijf dan zorgvuldig. Check bijvoorbeeld het preventiebeleid, de inbraakbeveiliging, de financiële status, de verzekering en het kwaliteitsmanagementsysteem van het bedrijf. Ga na of het bedrijf een professioneel e-mailadres heeft (geen Gmail-, Hotmail- of dergelijk account) en naast een mobiel nummer een vast telefoonnummer. Voer daarnaast regelmatig audits uit. 

  5. Analyseer samen met uw chauffeurs de te rijden routes en spreek ook in overleg met de opdrachtgever af waar gestopt mag worden.

  6. Bespreek geen details over de lading en routes met derden. Ook niet via de telefoon, e-mail of social media. Dit geldt uiteraard ook voor uw chauffeurs.

  7. Voorzie vrachtwagens die goederen met een hoog risico vervoeren van goedgekeurde antidiefstalsystemen en tracking en tracing. Bij voorkeur met een noodknop en adequate opvolging.

  8. Laat chauffeurs altijd aangifte doen van diefstal, criminaliteit of verdachte situaties. Dat kan 24 uur per dag via het speciale telefoonnummer 088 00 87 44. Neem ook zo spoedig mogelijk contact op met TVM.

  9. Beveilig uw eigen terrein en gebouwen volgens de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld.

  10. Evalueer regelmatig het veiligheidsbeleid van uw organisatie. Criminelen bedenken steeds nieuwe technieken om toe te slaan!

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Bert van Velden, adviseur preventie en risicobeheer, of uw eigen adviseur, accountmanager of tussenpersoon.