Reactie minister op ‘eyetracker’ -proef’ TVM

"Voor zover ik dit kan overzien gaat TVM zorgvuldig om met de privacyaspecten."

woensdag 18 mei 2016

HOOGEVEEN – Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vindt dat TVM verzekeringen bij het onderzoek naar het gebruik van de ‘eyetracker’ in de vrachtwagencabine zorgvuldig om gaat met de privacyaspecten. De ‘eyetracker’ is een systeem dat de chauffeur waarschuwt als hij even niet oplet en moet zorgen voor minder ongevallen met vrachtwagens. De minister antwoordt dit op vragen in de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu van Lutz Jacobi (PvdA) en Barbara Visser (VVD).

TVM verzekeringen is blij met dit standpunt van de minister die in de beantwoording letterlijk zegt: ”Voor zover ik dit kan overzien gaat TVM zorgvuldig om met de privacyaspecten. Zo laat TVM een Privacy Impact Analyse opstellen door een gespecialiseerd bureau, als externe toets of de pilot geheel volgens de privacy wet- en regelgeving is ingericht. Onderdeel daarvan is een toets bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).” 

CEO Arjan Bos van TVM verzekeringen: “Samen met de chauffeurs en hun vakbondsorganisaties willen we zorgvuldig de proef evalueren en waar nodig aanpassen. Veiligheid en privacy moeten hand in hand kunnen gaan."

De minister zegt in haar beantwoording ook om andere reden tevreden te zijn met de proef van TVM verzekeringen.

“Het initiatief lijkt aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid richting de sector om maatregelen te nemen tegen vermindering van alertheid als gevolg van vermoeidheid en afleiding. Deze aanbeveling is gedaan op basis van het onderzoek naar ongevallen met trucks op snelwegen. Maar daarnaast is meer nodig om het aantal ongevallen op de snelwegen terug te dringen. Vermoeidheid of afleiding bijvoorbeeld door smartphone-gebruik –waardoor de ogen van de vrachtwagenchauffeur niet meer op de weg gericht zijn – zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Ik acht het daarom in beginsel een goede zaak dat het bedrijfsleven, door het faciliteren van deze pilot, op dit punt zijn verantwoordelijkheid neemt om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren.”