Transportveiligheid

TVM investeert samen met haar leden en klanten in transportveiligheid.

TVM investeert in transportveiligheid. Samen met onze leden en klanten ontwikkelen we activiteiten om het weg- en watertransport veiliger te maken. Met als ultieme ambitie: nul verkeersdoden in het transport in 2020.

Drie aandachtsgebieden

We focussen ons daarbij op drie aandachtsgebieden:

  • Veilig gedrag: gedrag van chauffeurs, schippers, management en andere (water)weggebruikers.
  • Persoonlijke veiligheid: de veiligheid van chauffeurs, schippers en andere medewerkers tijdens het vervoeren van goederen.
  • Veiligheid rondom het materieel: de (vracht)auto of het schip en de (be)lading.

Diverse initiatieven

Sinds 2014 hebben we diverse initiatieven ontplooid om de transportveiligheid te verbeteren. Hieronder enkele voorbeelden:

Pilot veilig rijgedrag
Samen met het bedrijf Route42 heeft TVM de Pilot veilig rijgedrag ontwikkeld. In deze pilot – die een jaar duurt – maken we onder meer gebruik van slimme technologieën die helpen ongevallen te voorkomen. Er doen 370 vrachtwagens van 27 Nederlandse transportbedrijven aan mee. Meer informatie over de Pilot veilig rijgedrag vindt u op www.tvm.nl/veiligrijgedrag.

Aanleg spiegelafstelplaatsen
Jaarlijks vallen er in Nederland ongeveer 15 doden als gevolg van een dodehoekongeval; een ongeval waarbij een vrachtauto rechtsaf wilde slaan en een fietser rechtdoor wilde rijden. Door spiegelafstelplaatsen aan te leggen bij klanten en op openbare locaties wil TVM dit aantal flink verlagen. Met behulp van een spiegelafstelplaats kan de chauffeur de spiegels van zijn vrachtauto optimaal afstellen, zodat hij zoveel mogelijk zich heeft voor, achter en rondom de auto.

Vrachtautoreclame
Nog dit jaar worden honderden opleggers en trailers voorzien van de TVM-reclame ‘Ik? Ik support veilig transport!’. Hiermee laat de chauffeur zien dat hij staat voor veiligheid op de weg. De chauffeur en zijn werkgever hebben vooraf een gedragsprotocol getekend waarin staat beschreven wat TVM verstaat onder professioneel en veilig rijgedrag.

Samenwerking met kennisinstituten
TVM wil graag meer duidelijkheid krijgen over de oorzaken van incidenten op de weg en het water. Daarom onderzoeken we of een samenwerking met kennisinstituten (universiteiten) mogelijk is. Met als uiteindelijke doel: ongevallen voorkomen.

Bewustwordingscampagne TVM-medewerkers
TVM maakt ook haar medewerkers bewust van het belang van veiligheid op de weg en het water. Dit gebeurt door middel van sessies waarin transportveiligheid centraal staat, verkeerstesten en wekelijkse intranetberichten over diverse veiligheidsthema’s.