Faalkosten berekenen

  1. 1 Bedrijfsgegevens (current)
Stap 1 van 4

Vul hier uw bedrijfsgegevens in

Bent u een relatie van TVM? Vul dan hier uw relatienummer in. Bent u nog geen relatie? Vul dan hier uw bedrijfsgegevens in. We kunnen u dan beter helpen om inzicht te krijgen in uw faalkosten.

Het rekenmodel wordt u aangeboden door TVM diensten B.V. (‘TVM’). Door gebruik te maken van het TVM rekenmodel ‘Faalkosten’ verklaart u zich hiermee akkoord. U geeft toestemming dat uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar TVM diensten B.V. en dat een preventieadviseur mogelijk éénmalig contact met u opneemt voor een persoonlijk advies op basis van de door u ingevulde gegevens. In ons privacy statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Disclaimer

TVM streeft ernaar de gegevens en de berekeningen in het rekenmodel zo actueel en accuraat mogelijk te houden. Alhoewel het rekenmodel met veel zorg is samengesteld, aanvaardt TVM, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, geen aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) die mogelijk ontstaat door het (foutief) gebruik van het rekenmodel. TVM geeft geen garanties af ten aanzien van de werking en de inhoud van het rekenmodel. U moet er rekening mee houden dat het rekenmodel mogelijk niet alomvattend, volledig, nauwkeurig en/of bijgewerkt is. Het rekenmodel dient enkel ter illustratie en om u meer inzicht te geven in wat de daadwerkelijke kosten zijn in het geval van een schade. De uitkomsten van het rekenmodel zijn indicatief en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitkomst. De uitkomsten van het rekenmodel zijn geen professioneel advies. Raadpleeg voor meer informatie altijd uw preventie- en risicoadviseur. Zij kunnen u ook helpen met de interpretatie van de uitkomsten.

  1. 2 Directe en indirecte kosten
  2. 3 Overzicht van uw faalkosten
  3. 4 Bedankt voor uw aanvraag