Overslaan en naar de inhoud gaan

LMRA: Laatste Minuut Risico Analyse De korte laatste veiligheidscheck van werkplek en arbeidsmiddelen

Een LRMA, een Laatste Minuut Risico Analyse, is een korte laatste veiligheidscheck van de werkplek en arbeidsmiddelen die uw medewerker uitvoert vlak voordat hij onderweg gaat of aan de slag gaat. Uitgangspunt van deze check is dat je controleert of alles veilig is. Het LMRA is is een hulpmiddel om een korte laatste check vlak voor een risicovolle handeling/ activiteit, werksituatie te checken op veiligheid. Een LMRA is zo gedaan. Lees hier wat de stappen zijn.

LMRA: een checklist voor medewerkers om ongevallen te voorkomen

Als ondernemer doet u uw best om arbeid gerelateerde risico’s voor uw medewerkers in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de risico’s te beperken. Maar op de werkplek van uw chauffeurs en magazijnmedewerkers kunnen situaties en omstandigheden veranderen. Hierdoor kunnen nieuwe risico’s ontstaan. En moet de medewerker aangepaste maatregelen nemen. Met de LMRA geeft u uw medewerker een handvat om te controleren of risico’s voldoende beperkt zijn om een ongeval en letsel te voorkomen. Is uw bedrijf VCA gecertificeerd? Dan is de LMRA een vast, verplicht onderdeel bij de werkzaamheden laden-lossen-hijswerkzaamheden op bouwlocaties. 

Wat is een LMRA?

Een LMRA (Last Minute Risk Analysis of Laatste Minuut Risico Analyse) is voor de meeste van ons minder nieuw dan het in eerste instantie lijkt. In de dagelijkse praktijk passen we het al vaak toe. Bij het oversteken stoppen aan de rand van de straat om te kijken of we veilig kunnen oversteken. Bij het uit de personenauto stappen kijken of er geen verkeer aankomt voordat we de deur openen. Voordat we op een trap gaan staan, even kijken of deze stabiel genoeg is. Dit zijn wat voorbeelden uit de praktijk.

LMRA: De check voor vertrek!

Waarom een LMRA uitvoeren?

Het doel van de LMRA is bewustwording te creëren en potentiele risico’s uit te sluiten. Door even tijd te nemen en te checken of handelingen veilig en zonder problemen uitgevoerd kunnen worden. Als we een risico herkennen, bijv. een naderende auto, nemen we actie om het risico te verminderen. We blijven aan de rand van de weg staan of doen zelfs een stapje terug. Met een LMRA en het nemen van maatregelen kunnen we veel letsel en schade voorkomen.

Wanneer voert u een LMRA uit?

Ondanks alle voorzorgmaatregelen, procedures, werkinstructies, enz. kunnen risico’s over het hoofd gezien zijn. Ook kan de situatie op elk moment veranderen, waardoor andere risico’s ontstaan. Voer een LMRA uit op de volgende momenten

 1. Vlak voordat u begint aan de werkzaamheden
 2. Bij terugkomst bij het voertuig of na een pauze
 3. Bij afwijkende omstandigheden van normale situaties, bijvoorbeeld bij gladheid of hevige wind. Of wanneer u bij risicovolle laad-, loslocaties bent. En doe de check ook bij onbekende laad-, loslocaties en of parkeerplekken.

LMRA in praktijk: stel de juiste vragen

Een LMRA valt of staat met drie belangrijke factoren. U kunt uw medewerker helpen om onveilige situaties te herkennen en de juiste vragen te stellen.

 1. Kennis. Niet iedereen heeft dezelfde perceptie van risico’s. Vaak worden risico’s te laag ingeschat. Uw medewerker moet leren om risico’s te herkennen en in te schatten wanneer deze onacceptabel zijn en maatregelen nodig zijn.
 2. Gedrag. Het uitvoeren van een LMRA en noodzakelijke maatregelen moet, net als links en rechts kijken bij het oversteken, een vanzelfsprekendheid worden. De werknemer moet zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid.
 3. Bevoegdheid. Als de medewerker een onacceptabel risico constateert, moet de medewerker de bevoegdheid hebben om de noodzakelijk geachte maatregelen te nemen of werkzaamheden stil te leggen. Zonder deze bevoegdheid kan een werknemer geen verantwoordelijkheid nemen.

Hoe zet u een LMRA in?

U hoeft geen speciale lijstjes in te vullen en te archiveren. Een LMRA hoeft niet veel langer dan een minuut te duren. De basis is eenvoudig, namelijk; bezint eer gij begint. Een LMRA bestaat uit tenminste drie stappen, namelijk het herkennen van risico’s, bedenken van maatregelen om de risico’s weg te nemen of te verminderen en het nemen van de maatregelen of stilleggen van werkzaamheden.

LMRA-checklist

Een LMRA hoeft niet te worden vastgelegd. Wel kan het zinnig zijn om een geheugensteuntje of checklist te gebruiken. Bedrijven gebruiken vaak een LMRA-kaartje die medewerkers bij zich hebben. Hieronder ziet u een voorbeeld van een overzicht van een LMRA-checklist met acties. Deze kunt u in de praktijk gebruiken. Vul aan en maak de checklist passend voor uw werkplek, werkzaamheden en taken.

 1. 1.

  Inventariseer

  • Wat moet ik nu precies gaan doen?
  • Hoe ga ik de werkzaamheden uitvoeren?
  • Wat kan er fout gaan bij wat ik ga doen?
 2. 2.

  Analyseer

  • Heb ik de juiste middelen en PBM om de taak veilig uit te voeren?
  • Is er voldoende ruimte en is de omgeving veilig?
  • Welke maatregelen kan ik nemen om te voorkomen dat het fout gaat?
 3. 3.

  Kom in actie

  • Neem maatregelen om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren.
  • Houdt je aan de veiligheidsinstructies en -voorschriften.
  • Vraag om hulp als het nodig is.

  Als de werkzaamheden niet veilig uitgevoerd kunnen worden, voer ze dan niet uit. En als je als medewerker regelmatig dezelfde risicovolle situatie ziet, kom dan in actie.  Meldt de onveilige situatie en laat de medewerker contact opnemen met de leidinggevende of de planning.

  Wilt u meer weten over het opstellen van een eigen LMRA? Wij helpen u graag met suggesties en voorbeelden.