Van schade-expert naar preventie-expert binnenvaart

Bas de Bruin is een nieuwe uitdaging aangegaan binnen TVM verzekeringen. Als ‘adviseur preventie en risicobeheer binnenvaart’ gaat hij pro-actief de klanten benaderen om te adviseren en mee te denken over het voorkomen van schades en ongevallen. Als schade-expert heeft De Bruin veel ervaring opgedaan over de risico’s waaraan de binnenvaart wordt blootgesteld. De insteek is om met die kennis schades in de toekomst te verminderen.

Bas de Bruin ls preventie-expert binnenvaart

Minder schades in de wegtransport en in de binnenvaart

Bas de Bruin werkt sinds 2018 voor TVM als scheepsexpert. Daarvoor vervulde hij die functie bij een extern bureau als schade expert. “Ik heb mijn opleiding gevolgd aan de Zeevaartschool waarna ik begonnen ben als schade-expert. TVM bestaat inmiddels al meer dan 55 jaar als verzekeraar en beschikt daarmee over een schat aan ervaring met betrekking tot schades. Zo’n 25 jaar geleden is TVM zich actief gaan richten op het inventariseren en analyseren van de hiermee samenhangende risico’s om zo tot minder schades in de wegtransportsector te komen.

Wederzijds belang schadepreventie

De ambitie van TVM is om nu ook de binnenvaartsector actief bij te staan. Het (helpen) voorkomen van ongelukken en schades staat voorop in mijn nieuwe functie. Bij een coöperatief bedrijf als TVM komt schadepreventie ook financieel terug bij de klanten, waardoor het belang wederzijds is. Om die reden is, na de uitstekende resultaten die dit op levert bij TVM in het wegtransport, deze nieuwe functie in het leven geroepen. Mijn uitdaging daarin is om te zien wat we samen met onze klanten kunnen bereiken en om een vraagbaak te zijn voor de binnenvaart’’.

Adviseren over reisvoorbereiding

Het belangrijkste van zijn nieuwe functie vindt De Bruin het adviseren over zaken als reisvoorbereiding maar ook de technische scholing van het personeel. “Veel technische storingen en motorschades hebben te maken met de wijze waarop en wanneer onderhoud wordt uitgevoerd en lijken voorkomen te kunnen worden door periodieke controles door bemanning en specialisten.

Schades analyseren

Door schades te inventariseren en te analyseren hebben wij een schat aan informatie waarmee we kunnen adviseren. Hiervoor is feedback vanuit de praktijk erg belangrijk, want wat ging er vooraf aan een schade en wat voor externe invloeden speelden er op dat moment? Een voorbeeld daarvan is dat we contact op nemen met Provinciale Waterstaat over aanvaringen met bruggen. Waarom meten geautomatiseerde systemen een paar kilometer voor de tunnel de hoogte van het wegverkeer, maar wordt de hoogte van het scheepvaartverkeer niet gecontroleerd? Natuurlijk ligt de bal daarbij ook bij de schippers zelf, want bij een juiste reisvoorbereiding zijn doorvaarthoogtes natuurlijk van cruciaal belang. Door met alle betrokken partijen in gesprek te gaan hopen we daardoor veel schades, vervolgschades en letsel mee te voorkomen in de toekomst’’.
 

Tekort aan personeel in de binnenvaart

In de binnenvaart geldt een groot tekort aan personeel waardoor er een groeiend aantal nationaliteiten de schepen bemant. De taal kan daarbij voor problemen zorgen en dat is een belangrijk punt van aandacht. Daarbij is het beleid van de reders en de schippers van groot belang en ook daarin wil TVM een adviserende rol spelen. De Bruin: “Ik wil mensen op een positieve manier bewust maken van de risico’s en de preventie. Dat vraagt een gemeenschappelijke inzet want dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als je ziet wat voor vervolgschade er soms optreed door een stremming dan zie je wat de gevolgen zijn van een incident dat wellicht voorkomen had kunnen worden. Met de juiste voorlichting, training en door samen in gesprek te gaan willen we niet alleen schades voorkomen maar ook de premies betaalbaar houden.

TVM adviserende rol

Momenteel zijn we druk bezig met het analyseren en het in beeld brengen van de schades. Daarmee willen we eerst insteken op het laag hangende fruit. Wat zijn de schades die het eenvoudigste te voorkomen zijn, en hoe zorgen we er voor dat dit geïmplementeerd wordt in de dagelijkse routine aan boord. Daarin zie ik voor TVM een belangrijke adviserende rol waarbij we onderzoeken hoe wij tools kunnen aanreiken waarmee dit in de bedrijfsvoering van onze leden kan worden doorgevoerd’’.

Schade voorkomen binnenvaart

Hoe zorgt u ervoor dat u schade aan uw schip voorkomt?