Voorzichtig met Britse/Ierse trailers in Duitsland

Rijden van Britse/Ierse trailers met Nederlandse/buitenlandse trekkers in Duitsland is NIET toegestaan!

dinsdag 10 november 2015

Bij aankomst in ons land worden Britse/Ierse trailers, die geen eigen kenteken hebben, veelal omgekoppeld en voorzien van een ‘tijdelijk’ Nederlands kenteken. De problemen ontstaan wanneer Nederlandse / buitenlandse trekkers met Engelse/Ierse trailers in Duitsland gaan rijden. Bij aanhouding in Duitsland mogen deze trailers niet meer verder rijden, omdat ze voorzien zijn van een ‘ongeoorloofd’ kenteken.

Ons bereikte het bericht over het besluit 'Bund-Länder-Fachausschusses Fahrzeugzulassung' van 28/29 april 2015, dat betrekking heeft op de huidige juridische situatie ten aanzien van buitenlandse trailers gekoppeld aan vrachtwagens.

Samenvattend is in de betreffende vergadering tussen 'Bund und Ländern' unaniem besloten, dat het deelnemen aan het wegverkeer in Duitsland met buitenlandse trailers alleen is toegestaan, wanneer voor de trailer in het land van herkomst een registratiecertificaat is afgegeven.

Omdat in Groot-Brittannië en Ierland geen registratiecertificaten worden afgegeven, is het verboden om deze opleggers met behulp van een Nederlandse/buitenlands trekker te vervoeren. Het bevestigen van een tijdelijk Nederlands kenteken wordt gezien als ‘kentekenfraude’ en bestraft met hoge boetes. Uiteraard kan dit ook gevolgen hebben voor de uitvoering van het goederenvervoer met deze trailers (bijv. vertraging of ladingschade bij bederfelijke goederen, maar ook inkomstenderving).

De zaak is op overheidsniveau aangekaart, omdat het Duitse standpunt indruist tegen de Europese gedachte van vrije doorgang van goederen en diensten.