Menu

TVM verzuimmanagement

TVM verzuimmanagement begeleidt en adviseert u op deskundige wijze wanneer u te maken krijgt met een arbeidsongeschikte medewerker. Met onze kennis van de branche en de korte lijnen die we hanteren, streven we naar een snelle re-integratie van uw medewerker. Dit doen we met eigen re-integratiemedewerkers en arbeidsdeskundigen.

Wilt u dit ook? Kies dan voor de module Verzuimbegeleiding en –advies, onderdeel van onze totaaloplossing voor het verzuimrisico van uw medewerkers: MedewerkerTotaal.

Naar MedewerkerTotaal

Bent u al bij ons aangesloten en heeft u een ziek- of hersteldmelding, of wilt u overleggen over een van uw verzuimdossiers? Via Mijn TVM heeft u eenvoudig toegang tot de verzuimregistratie.
Bellen kan ook: (0528) 29 24 92.

Naar Mijn TVM

TVM verzuimmanagement is onderdeel van TVM diensten (100% dochter van TVM).