Overslaan en naar de inhoud gaan

Re-integratie begint op eerste ziektedag

Verzuimmanagement is een simpele term voor een lastig onderwerp: hoe voorkom je dat werknemers uitvallen en hoe help je ze weer op de been? TVM’s arbeidsdeskundige Anne Grooten bezoekt bedrijven om tips te geven over veiligheid, ziektepreventie en re-integratie.

Lees hieronder het interview met Anne uit de TVM Actueel van juli 2021. In onze preventie-special editie vindt u ook tal van andere verhalen over logistiek en transport.

Re-integratie begint op eerste ziektedag  | tvm verzekeringen

Verzuimmanagement

Grooten en zijn collega’s in de binnen- en buitendienst van TVM waken over de gezondheid van het personeel bij 900 logistieke bedrijven met circa 13.000 medewerkers. Wekelijks worden zo’n twintig bedrijven bezocht door twee registerarbeidsdeskundigen en een medewerker re-integratie die geregistreerd CROV is, om lopende zaken te bespreken, risicoanalyses te maken en adviezen te verstrekken.

“Een werknemer met een gebroken been is niet zo spannend, dat komt meestal wel weer goed”, licht Grooten toe. “Maar is er meer aan de hand, dan moet je er dicht op zitten. De Arbowet schrijft de inzet van een arbeidsdeskundige na een jaar voor, wij doen dat al vanaf week 1.”

Bedrijfsartsen van Arbodiensten worden in dat traject meteen meegenomen. “We spreken met hen dezelfde taal. En we nodigen bedrijfsartsen ook regelmatig uit op de Bedrijfsartsendagen, om te ervaren wat het is om een vrachtauto te besturen. Dat vergroot het inzicht in de specifieke problemen van de logistieke wereld.”

De bedrijfsbezoeken van het TVM- team zijn zeer uiteenlopend. Soms is het een onderneming met slechts vijf auto’s waarin de eigenaar zelf meerijdt, maar waarvoor één ziektegeval grote gevolgen voor de bedrijfsoperatie heeft. En soms zijn het transportbedrijven met 700 man personeel, die het grotendeels zelf allemaal kunnen oplossen, maar waar het belangrijk is alle wettelijke regels goed in de gaten te houden en daarin te blijven coachen.

Martha Jansen, HR-manager van Jansen Logistics BV, geeft als voorbeeld een recent, niet-ernstig bedrijfsongeval, waarbij een medewerker in de coldstore een ringvinger brak. “Dat is dan een goede test om samen met TVM te zien of we alles wel goed hebben gedaan in onze risicoanalyse en of we het proces moeten aanpassen. We vragen onze mensen om altijd incidenten en bijna-ongelukken bij ons te melden. Alleen zo kunnen we toekomstige bedrijfsongelukken helpen voorkomen.”

Elke dinsdagavond wandelt een groepje van vier tot zes mensen in stevig tempo kris-kras op het voormalige eiland Urk. Daarnaast zijn vier tot zes fitness-freaks uitbundig aan het fietsen en crossfitten. Het is een enthousiast deel van het personeelsbestand van Jansen Logistics BV. Noem het bedrijfsfitness, noem het een sportieve ontmoeting met collega’s buiten het werk om, feit is dat er wordt gelachen, ontspannen en bewogen.

“Het is geweldig voor de onderlinge sfeer en het zijn allemaal collega’s die je zeker niet elke dag spreekt. Ze werken in de coldstore, in de garage, soms zijn het chauffeurs en verder mensen van het kantoor. Dan zie je elkaar op een andere manier”, zegt Janita van Urk, kwaliteitsbewaker en preventiemedewerker arbeidsveiligheid, tevens belast met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) in het familiebedrijf. Zij nam destijds het initiatief en sindsdien is de wandelclub van Jansen een feit.

Alleen voor de 37 chauffeurs van het bedrijf is het lastig; zij zijn immers met hun geconditioneerde lading vlees en vis doordeweeks onderweg van of naar Scandinavië, het specialisme van Jansen Logistics. Maar voor hen is de app Ommetje, bedacht door de bekende hersenprofessor Erik Scherder, wellicht een alternatief.

Het is telkens een pittige wandeling, beaamt HR-manager Martha Jansen en wandelaarster van het eerste uur. Het gezelschap stapt met gemiddeld 7 kilometer per uur stevig door, de route is elke keer weer anders. Het enthousiasme is zo groot dat zelfs een crossfitclub wordt overwogen. Hoewel? “Ik denk dat ik mij de eerstvolgende keer moet afmelden met een spierblessure”, zegt Jansen met een knipoog. Zij is opgegroeid in Zuid- Afrika en had tot haar komst naar Urk nog nooit sneeuw gezien. Nu wel. “We hebben hagel in ons gezicht gehad, maar we lopen dóór.”

De sportieve bezigheid komt ter sprake tijdens een bedrijfsbezoek van Anne Grooten, als arbeidsdeskundige en hoger veiligheidskundige bij TVM belast met verzuimmanagement en het beperken van risico’s op de werkvloer.

Gezamenlijke aanpak

De gezamenlijke aanpak vloeit voort uit de Wet Verbetering Poortwachter, bedoeld om het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen. Grooten en zijn collega’s ontzorgen de deelnemende bedrijven, HR-managers en personeelsafdelingen zo veel mogelijk, want logistieke bedrijven moeten vooral doen waar ze goed in zijn. We leveren de specifieke kennis op het gebied van verzuimmanagement en desgewenst ondersteunen onze specialisten bij het maken van de wettelijk verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

“Als ik hier bij Jansen ben, kijk ik bijvoorbeeld in de coldstore, zie hoe er gewerkt wordt en of iedereen voldoende beschermd is tegen de kou. Dat is namelijk op termijn funest voor de gewrichten”, zegt hij over het koelcomplex van Jansen Logistics. Janita van Urk vult meteen aan: “Iedereen werkt hier van top tot teen beschermd door thermokleding.”

Grooten schetst de financiële risico’s die kleven aan langdurige arbeidsongeschiktheid. In de wet wordt helder omschreven aan welke termijnen een werkgever zich moet houden en welke stappen hij moet zetten om te voorkomen dat een werknemer in de wet-WIA terechtkomt. Daarnaast moet een werkgever twee jaar lang loon doorbetalen, volgens de cao beroepsgoederenvervoer tot 100 procent. “Als dat proces niet goed is doorlopen – en het UWV bepaalt dat pas achteraf – dan kan een boete worden opgelegd ter grootte van het jaarsalaris, een flinke strop.”

Hij rekent voor dat het bij een gemiddeld jaarsalaris van 40.000 euro een kostbare zaak kan worden. “De gemiddelde verzuimkosten per werknemer liggen op zo’n 250 euro per dag. Daarom zeg ik altijd: de re-integratie van een werknemer begint op dag 1 van zijn ziekmelding.”

Daarom pleit Grooten ervoor altijd zo snel mogelijk rond de tafel te gaan zitten, met de werkgever, de werknemer en een arbeidsdeskundige. Liefst op het bedrijf zelf. “Want daar moet de werknemer uiteindelijk ook weer terugkeren.”

Grooten noemt dat Vitamine A, waarbij de A staat voor Aandacht. “We nemen de ziekte, de werknemer én de werkgever serieus. Hoe kunnen we de problemen oplossen? We zien onszelf als een smeermiddel op weg naar herstel.” Zo vult Martha Jansen aan dat ook de Vitamine C is in dat proces belangrijk. De C staat in dat geval voor Communicatie. “Die is ook belangrijk, vinden wij. Want zeker na een wat langere verzuimperiode verlies je mensen soms uit het oog. Vitamine A is ontzettend belangrijk en Vitamine C hoort daar gewoon bij.”

Arbeidsongeschiktheid: hoe pakt u het aan?

Er komt steeds meer wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid. Behoud van werk staat daarbij centraal. Maar hoe pak je dat als bedrijf aan?

Maatwerk

Grooten stipt aan dat re-integratie maatwerk is. Bij Jansen kunnen medewerkers op kantoor of in het vrieshuis best met enkele uurtjes per dag lang- zaam de draad weer oppakken. “Maar tegen een chauffeur die gewend is op Scandinavië te rijden, kun je niet zeggen: ‘Ga maar weer eens twee uur rijden’.”

Volgens de arbeidsdeskundige moeten zulke gesprekken “niet in de verwijtende sfeer worden gevoerd, maar vanuit de lerende positie”. Open aanmerkingen kunnen leiden tot verbete- ringen op de werkvloer. Grooten noemt als voorbeeld het gebruik van headsets op kantoor door werknemers die veel telefoneren. Het gebruik daarvan voorkomt nek-, schouder- en rugklachten.

Hij pleit verder voor de inzet van mentoren, oudere werknemers die op basis van ervaring weten wat verkeerde belasting in een arbeidsleven kan betekenen. “Je moet vooral de historie terug laten komen, mensen aan hun jonge collega’s laten vertellen wat de gevolgen zijn van een verkeerde werkwijze.”

Wandelclub

Volgens Janita van Urk is een goede sociale cohesie in een bedrijf ook van groot belang. De wandelclub is daarvan een voorbeeld. “Ik zie op onze afdeling dat de uitval van één collega grote gevolgen kan hebben. Daardoor draaien we met z’n allen overuren om die tijdelijke uitval op te vangen. Als preventiemedewerker maak ik graag een wandeling door het bedrijf voor een praatje. Want als je vraagt hoe het met iemand gaat, is het standaard antwoord ‘goed’. Maar is dat werkelijk zo? Lachen zijn of haar ogen wel?”

Martha Jansen knikt: “Dat doen we zo laagdrempelig mogelijk. Kunnen we ergens mee helpen? Hebben ze bijvoorbeeld een training nodig of scheelt er iets anders aan? Ons personeel moet het gevoel hebben dat ze bij ons terechtkunnen. En niet wachten tot het te laat is.”

De Vitamine Aandacht en de Vitamine Communicatie dus.

Vitamine A

Lees meer

Benieuwd naar de andere verhalen in de TVM Actueel juli. Deze speciale editie staat nagenoeg volledig in het teken van preventie.