Wijziging inloggen Mijn TVM zorg en inkomen

Het inloggen voor gebruikers van de online omgeving Mijn TVM zorg en inkomen gaat wijzigen.

donderdag 26 oktober 2017

Wat is twee-factor authenticatie?

Twee-factor authenticatie is een extra beveiligingslaag. Het controleert of de geautoriseerde gebruiker ook daadwerkelijk de persoon is die toegang mag krijgen tot Mijn TVM zorg en inkomen.

Hoe werkt het?

De gebruiker van Mijn TVM zorg en inkomen logt in op Mijn TVM zorg en inkomen en daarna wordt er om een extra code gevraagd (twee-factor). De extra code wordt samengesteld met behulp van een andere bron, bijvoorbeeld een authenticatie app op een smartphone of tablet.

Waarom twee-factor authenticatie?

Twee-factor authenticatie wordt ingevoerd om de privacygevoelige informatie die in Mijn TVM zorg en inkomen voorkomt, zoals verzuimmeldingen en medewerkersgegevens, extra te beveiligen. Met de extra beveiligingslaag (extra code) wordt Mijn TVM zorg en inkomen extra beveiligd tegen hacken door cybercriminelen. De twee-factor authenticatie geldt alleen voor de gebruikers van Mijn TVM met zorg en inkomen. Voor gebruikers van Mijn TVM die niet gebruik maken van Zorg en Inkomen producten en/of diensten zijn er geen wijzigingen, zij loggen vooralsnog net als anders in.

Meer informatie

Alle transportondernemers die gebruik maken van Mijn TVM zorg en inkomen ontvangen persoonlijk bericht over de invoering van twee-factor authenticatie.