Menu

Wat u moet weten over sanctiewetgeving

Wat u moet weten over sanctiewetgeving en wat houdt de sanctie in?

vrijdag 29 augustus 2014

De Europese Unie heeft (handels)sancties ingesteld voor onder andere landen zoals Rusland, Oekraïne, en Syrië. Voor deze landen gelden een aantal belangrijke beperkingen in relatie tot het kapitaal en handelsverkeer. Als verzekeraar moet TVM uitvraag doen naar de handelsstromen van onze relaties voor zowel de goederen als de landen waar de goederen heengaan.  

Momenteel gelden de beperkingen voor Rusland voor financiële dienstverlening ten behoeve van koop en export van dual use goederen of technologie, van technologie en goederen ten behoeve van de Russische olie industrie en van goederen of technologie zoals vermeld op de Gemeenschappelijke lijst van Militaire goederen.

Het is niet toegestaan om goederen die behoren tot bovengenoemde categorieën naar Rusland te vervoeren. Van sanctiegoederen mag TVM als verzekeraar een transport niet faciliteren. De goederen die op de “zwarte lijst” staan mogen door TVM niet worden verzekerd. In algemene zin geldt namelijk dat financiële instellingen transacties zoals beschreven in de verordening niet financieren, verzekeren of op andere wijze mogen faciliteren. Dus ook goederenverzekeringen zijn niet toegestaan. In het geval van de vrachtwagen, als deze casco is verzekerd voor het materiaal zelf is dit (onder voorwaarden) wel toegestaan. 

Het is goed om te weten dat schade aan of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale wetgeving niet mag worden gehandeld van verzekeringsdekking is uitgesloten. 

Afgezien van verzekeringsdekking bent u als relatie wanneer u zich niet houdt aan de Sanctiewetgeving op grond van de Wet op de economische delicten strafbaar. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de handelssancties en daarom informeert TVM u als relatie ook. 

De sanctiewetgeving kent diverse onderdelen. Zo mag TVM als verzekeraar geen zaken doen met personen of organisaties die op de Nederlandse of Europese sanctielijsten staan.  Ook mogen er geen schade-uitkeringen worden gedaan aan personen of organisaties die op de sanctielijsten staan. Hieronder valt ook de UBO (Ultimate Benificial Owner) oftewel de uiteindelijk belanghebbende achter een rechtspersoon. 

Wat betekent dat voor u?

Als u als relatie van TVM goederen vervoert naar bovengenoemde landen,  meld dit dan aan uw accountmanager bij TVM. TVM wil graag van u weten wat de aard van de goederen is én de bestemming. 

Heeft u vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met de Klantenservice van TVM:

(0528) 29 22 77

Heeft u specifieke vragen over de handelssancties of twijfelt u of bepaalde goederen wel vervoerd mogen worden dan kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. TVM adviseert om dit altijd te doen in het geval van twijfel.  De RVO is te bereiken via (088) 0424242 of kijk op de website van de RVO: www.rvo.nl/ondernemersloket-sancties-rusland.

Specifiek voor de handelssancties tegen Rusland heeft de RVO voor bedrijven een Handboek Rusland uitgegeven. Dit handboek kunt u downloaden door hier te klikken. In het handboek Rusland is uitleg te vinden over het sanctieregime en de betekenis daarvan voor bedrijven.