'Samen met chauffeurs verkeersveiligheid aanpakken'

TVM CEO Arjan Bos: 'Samen met chauffeurs verkeersveiligheid aanpakken'

woensdag 20 april 2016

Veiligheid van de beroepschauffeurs en de medeweggebruikers staat voorop bij TVM verzekeringen. "Het is TVM's ambitie om het Nederlandse vervoer het veiligste wereldwijd te maken", zegt TVM CEO Arjan Bos.

Daarom is deze maand een proef gestart met 500 vrachtwagens om te kijken of binnen 5 jaar het aantal doden door transportongevallen terug kan worden gebracht tot nul. "Verkeersveiligheid is voor ons het allerbelangrijkst", zegt Arjan Bos CEO bij TVM verzekeringen, die aankondigt dat de verzekeraar samen met chauffeurs en transportwerkgevers voor dit doel bindende afspraken wil maken. Via de proef die nu loopt wil TVM samen met chauffeurs en hun werkgevers zoeken naar de beste methodes om de veiligheid op de weg te verbeteren.

"We willen samen het Nederlandse verkeer tot het veiligste ter wereld maken."

TVM ziet transportveiligheid nadrukkelijk als een maatschappelijke taak van de coöperatieve verzekeraar die sterke wortels in de transportsector heeft.

Arjan Bos: "TVM staat voor 100 procent achter de chauffeurs. Dat de FNV daar een ander beeld van probeert te schetsen stelt ons teleur. Wat we nu in deze proef doen is kijken hoe we chauffeurs die bij nacht en ontij op de weg zijn het beste kunnen helpen veilig thuis te komen bij hun gezin. Dankzij bijvoorbeeld de 'eyetrackapplicatie', dat is geen camera zoals hier en daar wordt gesuggereerd, die na drie seconden niet op het verkeer letten een signaal afgeeft en ingeschakeld wordt."

"Dit is een belangrijk hulpinstrument voor de chauffeur, omdat deze vermoeidheid en afleiding herkent. Daarnaast werken we aan andere modules, bijvoorbeeld om te kijken of we ongevallen door klapbanden kunnen voorkomen. Op dit moment kijken we samen met een aantal chauffeurs die zich vrijwillig hebben aangemeld of deze methodes goed werken en een nuttige aanvulling zijn op de maatregelen die er al zijn."

"De uitkomst van deze proef zal het startpunt moeten zijn van een breed gedragen alliantie om verkeersdoden te voorkomen en Nederland veiliger te maken. De input en betrokkenheid van de Nederlandse beroepschauffeurs, die tot de beste in Europa behoren, is daarbij van cruciaal belang. De ondernemingsraden van de deelnemende bedrijven waren al in een vroeg stadium bij de proef betrokken en hebben positief gereageerd. Uiteindelijk moet ons gezamenlijk doel zijn om de chauffeur veilig thuis te krijgen en het aantal verkeersdoden terug te brengen tot nul."

Kijk voor meer informatie over de Pilot veilig rijgedrag op onderstaande pagina:

Pilot veilig rijgedrag